014.02 Кримськотатарська мова і література

Спеціальність014 "Середня освіта"

Спеціалізація: 014.02 Кримськотатарська мова і література

Працевлаштування: основна (базова) середня школа;діяльність у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Практикум з кримськотатарської мови

7

Сучасна кримськотатарська літературна мова

8

Історія кримськотатарської літератури

9

Кримськотатарський фольклор

10

Кримськотатарська діалектологія

11

Історична граматика кримськотатарської мови

12

Давня кримськотатарська мова

13

Історія української літератури

14

Вступ до мовознавства

15

Вступ до літературознавства

16

Історія світової літератури

17

Вступ до спеціальної філології

18

Загальна психологія

19

Педагогіка

20

Методика викладання кримськотатарської мови

21

Методика викладання кримськотатарської літератури

22

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (фольклорно-діалектологічна)

Виробнича практика (педагогічна)

23

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Вікова психологія/Соціологія

4

Педагогічна психологія/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Лінгвокраїнознавство/Мовленнєвий етикет кримських татар

7

Літературна спадщина кримськотатарських діячів/Географія та історія тюркських країн

8

Практична фонетика кримськотатарської мови/Основи наукових досліджень

9

Історія кримськотатарської мови/Вступ до перекладознавства

10

Лексикологія і лексикографія кримськотатарської мови/Основи ділової комунікації кримськотатарською мовою

11

Основи літературного перекладу/Педагогічна майстерність

12

Теоретична граматика кримськотатарської мови/Методика викладання світової літератури

13

Основи теорії мовної комунікації/Історія кримськотатарської драматургії та театру

14

Особливості кримськотатарської ономастики/Теорія і практика художнього перекладу

15

Наукова спадщина вітчизняних тюркологів дореволюційного періоду/Кримськотатарські письменники-емігранти