014.02 Мова та література (перська)

Спеціальність014 "Середня освіта"

Спеціалізація: 014.02 Мова та література (перська)

Працевлаштування: основна (базова) середня школа;перекладацькадіяльність у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

 

Фахові

6

Історія української літератури

7

Вступ до мовознавства

8

Вступ до літературознавства

9

Історія світової літератури

10

Вступ до спеціальної філології

11

Латинська мова

12

Практичний курс першої мови

13

Практичний курс другої мови

14

Загальна психологія

15

Педагогіка

16

Методика викладання мови

17

Методика викладання літератури

18

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (мовленнєва)

Навчальна практика (педагогічна)

Виробнича практика (педагогічна)

19

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Вікова психологія/Соціологія

4

Педагогічна психологія/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни і доповнення)

6

Сучасні інформаційні технології у процесі навчання

7

Риторика

8

Практична фонетика

9

Практична граматика

10

Лексикологія

11

Стилістика

12

Основи культури філологічних досліджень

13

Педагогічна майстерність

14

Історія першої мови

15

Англійська мова

 

та ін.