014.02 Українська мова і література

Спеціальність014 "Середня освіта"

Спеціалізація: 014.02 Українська мова і література

Працевлаштування: основна (базова) середня школа;діяльність у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Практикум з української мови

7

Сучасна українська літературна мова

8

Історія української літератури

9

Усна народна творчість

10

Українська діалектологія

11

Старословянська  мова

12

Друга словянська мова

13

Вступ до мовознавства

14

Вступ до літературознавства

15

Історія світової літератури

16

Вступ до спеціальної філології

17

Загальна психологія

18

Педагогіка

19

Методика викладання української мови

20

Методика викладання української літератури

21

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (фольклорно-діалектологічна)

Виробнича практика (педагогічна)

22

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Вікова психологія/Соціологія

4

Педагогічна психологія/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Виразне читання/Норми мовленнєвої поведінки

7

Основи культури філологічних досліджень/ Друга слов’янськамова

8

Риторика/Друга словянська мова

9

Медіакомпетентність /Вступ до перекладознавства

10

Лінгвокраїнознавство другої слов’янської мови/Друга словянська мова

11

Друга словянська мова /Педагогічна майстерність

12

Історія другої словянської мови/Методика викладання світової літератури

13

Кримськотатарська мова/Основи теорії мовної комунікації

14

Історія літератури другої словянської мови/Теорія і практика художнього перекладу

15

Практика перекладу другої словянської мови/Літературне редагування