035.01 Українська мова та література

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література

Працевлаштування: в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Практикум з української мови

7

Сучасна українська літературна мова

8

Історія української літератури

9

Усна народна творчість

10

Українська діалектологія

11

Історична граматика української мови

12

Старословянська  мова

13

Друга словянська мова

14

Вступ до мовознавства

15

Вступ до літературознавства

16

Історія світової літератури

17

Вступ до спеціальної філології

18

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика

Виробнича практика (педагогічна)

19

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Виразне читання/Норми мовленнєвої поведінки

7

Основи культури філологічних досліджень/Медіакомпетентність

8

Риторика/Літературна історія Криму

9

Друга слов’янська мова/Вступ до перекладознавства

10

Лінгвокраїнознавство другої слов’янської мови/Друга словянська мова

11

Друга словянська мова /Методика викладання української мови

12

Історія другої словянської мови/Методика викладання світової літератури

13

Кримськотатарська мова/Основи теорії мовної комунікації

14

Історія літератури другої словянської мови/Теорія і практика художнього перекладу

15

Практика перекладу другої словянської мови/Літературне редагування