035.02 Кримськотатарська мова та література

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.02 Кримськотатарська мова та література

Працевлаштування: в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Практикум з кримськотатарської мови

7

Сучасна кримськотатарська літературна мова

8

Історія кримськотатарської літератури

9

Кримськотатарський фольклор

10

Кримськотатарська діалектологія

11

Історична граматика кримськотатарської мови

12

Давня кримськотатарська мова

13

Історія української літератури

14

Вступ до мовознавства

15

Вступ до літературознавства

16

Історія світової літератури

17

Вступ до спеціальної філології

18

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (перекладацька)

Виробнича практика (перекладацька)

19

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Лінгвокраїнознавство/Мовленнєвий етикет кримських татар

7

Літературна спадщина кримськотатарських діячів/Географія та історія тюркських країн

8

Практична фонетика кримськотатарської мови/Основи наукових досліджень

9

Історія кримськотатарської мови/Вступ до перекладознавства

10

Лексикологія і лексикографія кримськотатарської мови/Основи ділової комунікації кримськотатарською мовою

11

Основи літературного перекладу/Методика викладання кримськотатарської мови

12

Теоретична граматика кримськотатарської мови/Методика викладання світової літератури

13

Основи теорії мовної комунікації/Історія кримськотатарської драматургії та театру

14

Особливості кримськотатарської ономастики/Теорія і практика художнього перекладу

15

Наукова спадщина вітчизняних тюркологів дореволюційного періоду/Кримськотатарські письменники-емігранти