035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно) Перша мова - російська

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

Перша мова - російська

Працевлаштування: в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Практикум з російської мови

7

Сучасна російська літературна мова

8

Історія російської літератури

9

Усна народна творчість

10

Російська діалектологія

11

Історична граматика російської мови

12

Старословянська  мова

13

Історія української літератури

14

Друга словянська мова

15

Вступ до мовознавства

16

Вступ до літературознавства

17

Історія світової літератури

18

Вступ до спеціальної філології

19

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (перекладацька)

Виробнича практика (перекладацька)

20

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Виразне читання/Норми мовленнєвої поведінки

7

Основи культури філологічних досліджень/Медіакомпетентність

8

Риторика/Літературна історія Криму

9

Друга слов’янськамова/Вступ до перекладознавства

10

Лінгвокраїнознавство другої слов’янської мови/Друга словянська мова

11

Друга словянська мова /Методика викладання російської мови

12

Історія другої слов’янської мови/Методика викладання літератури

13

Кримськотатарська мова/Основи теорії мовної комунікації

14

Історія літератури другої словянської мови/Теорія і практика художнього перекладу

15

Практика перекладу другої словянської мови/Літературне редагування