035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) Перша мова – німецька

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури

(переклад включно)

Перша мова – німецька

Працевлаштування: перекладачем у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

 

Фахові

6

Історія української літератури

7

Вступ до мовознавства

8

Вступ до літературознавства

9

Історія світової літератури

10

Вступ до спеціальної філології

11

Латинська мова

12

Практичний курс англійської/німецької мови

13

Історія літератури англомовних/німецькомовних країн

14

Практичний курс другої іноземної мови

15

Практика перекладу англійської/німецької мови

16

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (мовленнєва)

Навчальна практика (перекладацька)

Виробнича практика (перекладацька)

17

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Лінгвокраїнознавство/Теоретична фонетика першої мови

7

Кримськотатарська мова/Основи культури філологічних досліджень

8

Вступ до перекладознавства/Історія першої мови

9

Готська мова/Основи теорії мовної комунікації

10

Теоретична фонетика першої мови/Практика усного перекладу

11

Практична граматика першої мови/Методика викладання першої мови як іноземної

12

Теоретична фонетика першої мови/Методика викладання світової літератури

13

Історія першої мови/Лексикологія першої мови

14

Сучасна література країн першої мови/Стилістика першої мови

15

Сучасна література країн другої мови/Історія другої мови