035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) Перша мова – французька

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури

(переклад включно)

Перша мова – французька

Працевлаштування: перекладачем у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

 

Фахові

6

Історія української літератури

7

Вступ до мовознавства

8

Вступ до літературознавства

9

Історія світової літератури

10

Вступ до спеціальної філології

11

Латинська мова

12

Практичний курс французької мови

13

Історія літератури франкофонних країн

15

Практичний курс другої іноземної мови

15

Практика перекладу французької мови

16

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (мовленнєва)

Навчальна практика (перекладацька)

Виробнича практика (перекладацька)

17

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Лінгвокраїнознавство/Теоретична фонетика першої мови

7

Кримськотатарська мова/Основи культури філологічних досліджень

8

Вступ до перекладознавства/Історія першої мови

9

Готська мова/Основи теорії мовної комунікації

10

Теоретична фонетика першої мови/Практика усного перекладу

11

Практична граматика першої мови/Методика викладання першої мови як іноземної

12

Теоретична фонетика першої мови/Методика викладання світової літератури

13

Історія першої мови/Лексикологія першої мови

14

Сучасна література країн першої мови/Стилістика першої мови

15

Сучасна література країн другої мови/Історія другої мови