035.06 Східна мови та літератури (переклад включно) Перша мова – іврит

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.06 Східна мови та літератури

(переклад включно)

Перша мова – іврит

Працевлаштування: перекладачем у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Історія української літератури

7

Вступ до мовознавства

8

Вступ до літературознавства

9

Історія світової літератури

10

Вступ до спеціальної філології

11

Практичний курс мови іврит

12

Історія літератури мовою іврит

13

Практичний курс другої східної мови

14

Практика перекладу івриту

15

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (перекладацька)

Виробнича практика (перекладацька)

16

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Історія єврейської філософії

7

Єврейська економічна етика

8

Давньоєврейська естетична традиція

9

Єврейські політичні рухи

10

Соціологія і соціальна історія євреїв/Історія і культура Ізраїлю

11

Феномен емансипації євреїв у культурі Нового часу/Політична система Ізраїлю

12

Єврейська діаспора і світова економіка

13

Історія українського єврейства

14

Історія Холокосту

15

Історія європейського єврейства