035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) Перша мова – арабська

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури

(переклад включно)

Перша мова – арабська

Працевлаштування: перекладачем у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Історія української літератури

7

Вступ до мовознавства

8

Вступ до літературознавства

9

Історія світової літератури

10

Вступ до спеціальної філології

11

Практичний курс арабської мови

12

Історія літератури країн арабомовного ареалу

13

Практичний курс другої східної мови

14

Практика перекладу арабської мови

15

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (перекладацька)

Виробнича практика (перекладацька)

16

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Лінгвокраїнознавство/Мовленнєвий етикет арабомовних країн

7

Кримськотатарська мова/Географія та історія арабських країн

8

Практична фонетика арабської мови/Основи наукових досліджень

9

Історія арабської мови/Вступ до перекладознавства

10

Лексикологія і лексикографія арабської мови/Основи ділової комунікації арабською мовою

11

Давня арабська мова/Методика викладання арабської мови як іноземної

12

Теоретична граматика арабської мови/Методика викладання світової літератури

13

Основи теорії мовної комунікації/Історична граматика арабської мови

14

Культурологія та антропологія арабських країн/Ділова іноземна мова

15

Мова Корану/Ділова іноземна мова