035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) Перша мова – турецька

Спеціальність035 "Філологія"

Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури

(переклад включно)

Перша мова – турецька

Працевлаштування: перекладачем у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Основи права

4

Основи економічної теорії

5

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Фахові

6

Історія української літератури

7

Вступ до мовознавства

8

Вступ до літературознавства

9

Історія світової літератури

10

Вступ до спеціальної філології

11

Практичний курс турецької мови

12

Історія літератури країн тюркомовного ареалу

13

Практичний курс другої східної мови

14

Практика перекладу турецької мови

15

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (перекладацька)

Виробнича практика (перекладацька)

16

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Основи педагогіки/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни)

6

Лінгвокраїнознавство/Мовленнєвий етикет тюркомовних країн

7

Кримськотатарська мова/Географія та історія тюркських країн

8

Практична фонетика турецької мови/Основи наукових досліджень

9

Історія турецької мови/Вступ до перекладознавства

10

Лексикологія і лексикографія турецької мови/Основи ділової комунікації турецькою мовою

11

Османська мова/Методика викладання турецької мови як іноземної

12

Теоретична граматика турецької мови/Методика викладання світової літератури

13

Основи теорії мовної комунікації/Історична граматика турецької мови

14

Культурологія та антропологія тюркських країн/Ділова іноземна мова

15

Мова Корану/Ділова іноземна мова