061 Журналістика

Cпеціальність 061 «Журналістика»

Працевлаштування: може займати посади в ЗМУ: журналіста, кореспондента, ведучого програми, коментатора, оглядача, члена редколегії

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальноосвітні

1

Історія та культура України

2

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Основи права

5

Основи економічної теорії

 

Фахові

6

Історія української літератури

7

Історія світової літератури

8

Основи журналістики (вступ до фаху)

9

Жанри журналістики (інформаційні)

10

Жанри журналістики (аналітичні)

11

Жанри журналістики (художньо-публіцистичні)

12

Теорія масових комунікацій

13

Історія світової журналістики

14

Історія української журналістики

15

Практикум журналістської майстерності

16

Практикум з української мови

17

Сучасна українська літературна мова

18

Практична стилістика української мови

19

Газетно-журнальне виробництво

20

Основи радіожурналістики

21

Основи тележурналістики

22

Медіаправо

23

Корпоративна культура і етика журналістської діяльності

24

Міжнародна журналістика

25

Розслідувальна журналістика

26

Агенційна журналістика

27

Економіка і організація ЗМІ. Журналістський менеджмент

28

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (газетно-журнальна)

Навчальна практика (репортерська)

Виробнича практика (в електронних ЗМІ)

29

Курсові роботи

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

 

Загальноосвітні

1

Світова художня культура/Культурологія

2

Етика та естетика/Релігієзнавство

3

Основи психології/Соціологія

4

Політологія/Ораторська майстерність

5

Історія Криму/Україна і Крим: спільність історичної долі

 

Спецкурси (можливі зміни і доповнення)

6

Основи культури філологічного дослідження

7

Медіакомпетентність

8

Основи наратології

9

Інтернет-журналістика

10

Тревел-журналістика

11

Сучасні інформаційні технології в журналістській діяльності

12

Літературна редагування

13

Юридична журналістика

14

Кримськотатарська мова

15

Англійська мова

 

та ін.