222 Медицина (в процесі ліцензування)

Найменування предметів

Іноземна мова

Українська мова (за проф. спрям.)

Історія України та української культури

Філософія

Іноземна мова (за проф. спрям.)

Латинська мова та медична термінологія

Історія медицини

Медична біологія

Медична та біологічна фізика

Медична інформатика

Медична хімія

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини 

Опорно-руховий апарат

Спланхнологія. Центральна нервова система та органи чуття

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Патоморфологія

Патофізіологія

Фармакологія

Гігієна та екологія

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика педіатрії

Загальна хірургія

Радіологія

Внутрішня медицина

Внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія, медична генетика

Внутрішня медицина, в т.ч. клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби

Внутрішня медицина, в т.ч. інфекційні хвороби та фтизіатрія

Внутрішня медицина, в т.ч. невідкладні стани

Педіатрія

Педіатрія, в т.ч. неонатологія

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

Хірургія

Хірургія

Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія, нейрохірургія

Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія

Акушерство та гінекологія

Соціальна медицина, громадське здоров'я

Урологія

Оториноларингологія

Офтальмологія

Неврологія

Медична психологія

Психіатрія, наркологія

Дерматологія, венерологія

Фізична реабілітація, спортивна медицина

Судова медицина. Медичне право України

Інфекційні хвороби

Епідеміологія та принципи доказової медиини

Паліативна та хоспісна медицина

Онкологія та радіаційна медицина

Травматологія та ортопедія

Фтизіатрія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Загальна практика (сімейна медицина)

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Охорона праці в галузі

Виробнича практика: Догляд за хворими

Виробнича практика: Сестринська практика

Виробнича лікарська практика

Курси за вибором

Фізичне виховання

Виробнича практика

Догляд за хворими

Сестринська практика

Виробнича лікарська практика