Аспірантура

Спеціальності для вступу до аспірантури (денна та заочна форми навчання)

Галузь знань

Спеціальність

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

08

Право

081

Право

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Вартість навчання 2019-2020 н.р.

Спеціальність

Денна форма навчання (грн.)

Заочна форма навчання(грн.)

281

Публічне управління та адміністрування

20000

15000

081

Право

20000

15000

032

Історія та археологія

14800

11000

033

Філософія

14800

11000

053

Психологія

14800

11000

051

Економіка

19800

15000

Перелік основних документів, які подають вступники

- копія документа, що посвідчує особу;
- копія документа про здобутий освітній рівень магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- фотокартки розміром 3х4 (4 шт);
- список опублікованих наукових праць (за  наявності);
- дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

02 вересня 2019 року

Закінчення прийому заяв і документів

14 вересня 2019 року

Строки проведення вступних іспитів

16 вересня – 04 жовтня 2019 року

Додаткові вступні випробування

16 вересня – 20 вересня 2019 року

Вступні іспити з іноземної мови

23 вересня – 27 вересня 2019 року

Вступні іспити зі спеціальності

30 вересня – 04 жовтня 2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

07 жовтня 2019 року

Початок навчання в аспірантурі

07 жовтня 2019 року


Див. тут: Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 2020 році

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318