Наука

Наука admin чт, 02/23/2017 - 18:11

Аспірантура та докторантура

Аспірантура та докторантура admin чт, 02/23/2017 - 18:21
Завідувач відділом аспірантури та докторантури
Завадська Надія Олександрівна
Контакти відділу
Електронна адреса відділу: depda@tnu.edu.ua
Спеціальності для вступу до аспірантури та докторантури (денна та заочна форми навчання)
281 «Публічне управління та адміністрування»
035 «Філологія»
051 «Економіка»
081 «Право»
Перелік документів, які подають вступники
- заяву на ім`я ректора Університету;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- 4 фотокартки 3х4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез;
- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності
;
- медичну довідку про стан здоров`я за формою 086-о;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до "Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти", затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року);
- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).
Умови вступу
1. Документи приймаються з 01 до 15 вересня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33, каб. 207.
2. Вступні іспити з 18 до 28 вересня 2017 року (вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності та іноземної мови).
3. Зарахування до аспірантури з 02 жовтня 2017 року.
4. Термін навчання – 4 роки.

Наукові заходи

Наукові заходи admin чт, 02/23/2017 - 18:22

Періодичні видання ТНУ

Періодичні видання ТНУ editor вт, 05/16/2017 - 10:47
26.09.2017
16.05.2017
4183r.pdf350.35 КБ
16.05.2017
4184r.pdf343.41 КБ
16.05.2017
4185r-001.pdf336.38 КБ
16.05.2017
9305pr.pdf312.27 КБ
"Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції"

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

16.05.2017
5081pr.pdf298.25 КБ
"Економіка Криму"

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених admin чт, 02/23/2017 - 18:21

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради admin чт, 02/23/2017 - 18:20