Наука

Наука admin Thu, 02/23/2017 - 18:11

Докторантура

Postgraduate Courses editor Wed, 06/05/2019 - 12:20

Наукові заходи

Наукові заходи admin Thu, 02/23/2017 - 18:22

Періодичні видання ТНУ

Періодичні видання ТНУ editor Tue, 05/16/2017 - 10:47
16.05.2017
4183r.pdf350.35 KB
16.05.2017
4184r.pdf343.41 KB
16.05.2017
4185r-001.pdf336.38 KB
16.05.2017
9305pr.pdf312.27 KB
"Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції"

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

16.05.2017
5081pr.pdf298.25 KB
"Економіка Криму"

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених admin Thu, 02/23/2017 - 18:21

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради admin Thu, 02/23/2017 - 18:20

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 52.051.06

Спеціалізовану Вчену раду Д 52.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» відкрито згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 року.

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 52.051.11

Спеціалізовану Вчену раду К 52.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління» відкрито згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 7.05.2019 року.