EDUCATIONAL and SCIENTIFIC CENTER FOR ORGANIZATION OF TEACHING AND LEARNING PROCESS

Director of Educational and Scientific Center for the organization of teaching and learning process

Radomsky Igor Petrovych

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor

Contacts

e-mail: osvitacentr@tnu.edu.ua
Phone +38(099) 426-42-06 - Igor Petrovich


Нормативні документи освітнього процесу ТНУ:

14.04.2017
Додаток 2 до Положення про організацію освітнього процесу ТНУ (31.01.2018)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Схвалено навчально-методичною радою Таврійського національного університету
імені В.І.Вернадського
Протокол № 3 від 31.01.2018 року

14.04.2017
14.04.2017
Додаток 1 до Положення про ЕК ТНУ

Зразок програми КДЕ (бакалавр) (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 2 до Положення про ЕК ТНУ

Зразок програми КДЕ (магістр) (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 3 до Положення про ЕК ТНУ

Бланк білету ЕК (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 2 до Положення про норми часу (29.08.2017)

Індивідуальний план викладача ТНУ

14.04.2017
Додаток 3 до Положення про норми часу (29.08.2017)

Бланк заявки інституту на забезпечення навчальної роботи