Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2019

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2.1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра з правом зарахування за державним замовленням (згідно Додатку 2 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році (підпукт 5 пункту 6 розділу І), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року № 1096)

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4.1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 4.2. Перелік конкурсних предметів для освітніх центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна". (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 2019 році

Додаток 6. Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук у Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського у 2019 році

Додаток 7.1. Порядок прийому прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського для здобуття вищої освіти вступників, які проживають на тимчасово окупованій території України

Додаток 7.2. Порядок прийому прийому для здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Додаток 7.3. Порядок прийому прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського для здобуття вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

Додаток 7.3.1. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання іноземних громадян (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 7.3.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання іноземних громадян, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 7.4. Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського в 2019 році

Додаток 9.1. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 9.2. Таблиця відповідності середнього балу документа про освіту, обрахованого за 4-бальною шкалою, за значенням 100-бальної шкали

Додаток 10. Порядок Акредитації представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Додаток 11. Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка