Магістратура

Вступ на магістратуру здійснюється на основі диплому освітнього ступеня (далі - ОС) «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) «спеціаліст».

 

І. Для вступу за ОС «магістр» за спорідненою спеціальністю абітурієнт повинен скласти фаховий іспит та іспит з іноземної мови (англійська, французька, німецька).

 Для вступу за ОС «магістр», на основі диплому ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю, необхідно скласти додатковий фаховий іспит (оцінюється в 200-бальній системі, прохідний бал - 100, в рейтинговий бал не враховується), фаховий іспит та іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька).

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей  029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  081 «Право», 123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп'ютерні науки», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», та 281 «Публічне управління та адміністрування», проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

08 липня 2019 року

08 липня 2019 року

29 серпня 2019 року

29 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня 2019 року о 18.00

26 липня 2019 року о 18.00

9 вересня 2019 року  о 18.00

9 вересня 2019 року  о 18.00

Строки проведення вступних випробувань

27 липня - 09 серпня 2019 року

27 липня - 09 серпня 2019 року

10 вересня - 14 вересня 2019 року

10 вересня - 14 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00  12 серпня 2019 року

не пізніше 12.00  12 серпня 2019 року

не пізніше 12.00 

17 вересня 2019 року

не пізніше 12.00 

17 вересня 2019 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

16 серпня  2019 року  о 18.00

16 серпня  2019 року  о 18.00

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 13 вересня 2019 року

не пізніше 13 вересня 2019 року

-

-

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше  28 серпня 2019 року

не пізніше  28 серпня 2019 року

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

26 вересня 2019 року  о 18.00

26 вересня 2019 року  о 18.00

26 вересня 2019 року  о 18.00

26 вересня 2019 року  о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

 

ІІ. Для вступу за ОС «магістр» за спорідненою спеціальністю абітурієнт повинен скласти фахове випробування та Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Для вступу за ОС «магістр», на основі диплому ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю, необхідно скласти додаткове фахове випробування (оцінюється в 200-бальній шкалі, прохідний бал - 100, в рейтинговий бал не враховується), фахове випробування та Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

 

Для вступу за ОС «магістр», на основі диплому ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови відбувається лише після успішного проходження додаткового вступного випробування.

Для участі у додатковому фаховому випробуванні, необхідно особисто з'явитись до Приймальної комісії - написати заяву, подати копію паспорту та одну кольорову фотокартку 3×4 (з 13.05.2019 по 31.05.2019).

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ перелік документів для реєстрації на Єдиний вступний іспит з іноземної мови; 

- заява (заповнюється особисто вступником у Приймальній комісії);

- документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія);

- 5 кольорових фотокарток ( 3х4);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

- 10 арк. формату А-4;

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2019 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

- документи про успішне проходження додаткових вступних випробувань (для перехресного вступу).

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп'ютерні науки», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня

- 03 червня 2019 року до 18:00 годин

13 травня - 03 червня 2019 року до 18:00 годин

-

-

Реєстрація електронних кабінетів вступників

13 травня

- 03 червня 2019 року до 18:00 годин

13 травня - 03 червня 2019 року до 18:00 годин

-

-

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

13 травня

- 31 травня 2019 року

13 травня

- 31 травня 2019 року

-

-

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови

10 липня

- 23 липня 2019 року

10 липня

- 23 липня 2019 року

29 серпня 2019 року – 09 вересня 2019 року

29 серпня 2019 року – 09 вересня 2019 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня

– 25 червня 2019 року

17 червня

– 25 червня 2019 року

29 серпня 2019 року – 09 вересня 2019 року

29 серпня 2019 року – 09 вересня 2019 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту та вступні іспити з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

02 липня

2019 року

02 липня

2019 року

-

-

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня

– 26 липня 2019 року

05 липня

– 26 липня 2019 року

10  вересня 2019 року – 14 вересня 2019 року

10  вересня 2019 року – 14 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 

05 серпня 2019 року

не пізніше  05 серпня 2019 року

не пізніше 12.00 

17 вересня 2019 року

не пізніше 12.00 

17 вересня 2019 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

до 18 години 10 серпня 2019 року

до 18 години

10 серпня 2019 року

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

11 серпня 2019 року о 12.00 год

не пізніше 11 серпня 2019 року о 12.00 год

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2019 року  о 18.00

25 вересня 2019 року о 18.00

26 вересня 2019 року  о 18.00

26 вересня 2019 року  о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

 

ІІІ. Для вступу за ОС «магістр», спеціальності 081 «Право» необхідно скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине фахове вступне випробування права та загальних навчальних правничих компетентностей (далі - Єдині фахові вступні випробування).

 

Для вступу за ОС «магістр», на основі диплому ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю реєстрація на Єдині фахові вступні випробування відбувається лише після успішного проходження додаткового вступного випробування.

Для участі у додатковому фаховому випробуванні, необхідно особисто з'явитись до Приймальної комісії - написати заяву, подати копію паспорту та одну кольорову фотокартку 3×4 (з 13.05.2019 по 31.05.2019).

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ перелік документів для реєстрації на Єдині фахові вступні випробування

- заява (заповнюється особисто вступником у Приймальній комісії);

- документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія);

- 5 кольорових фотокарток ( 3х4);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

- 10 арк. формату А-4;

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2019 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

- документи про успішне проходження додаткових вступних випробувань (для перехресного вступу).

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

13 травня - 18:00 година 03 червня 2019 року

13 травня - 18:00 година 03 червня 2019 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників

13 травня - 03 червня 2019 року

13 травня - 03 червня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю

13 травня - 31 травня 2019 року

13 травня - 31 травня 2019 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня - 25 червня 2019 року

17 червня - 25 червня 2019 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування

10 липня -23 липня 2019 року

10 липня -23 липня 2019 року

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та вступній іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

02 липня 2019 року

02 липня 2019 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування та фахові вступні випробування для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

04 липня 2019 року

04 липня 2019 року

Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

05 липня - 26 липня 2019 року

05 липня - 26 липня 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05 серпня 2019 року

до 05 серпня 2019 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18:00 10 серпня 2019 року

до 18:00 10 серпня 2019 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 12.00 11 серпня 2019 року

до 12.00 11 серпня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15 серпня 2019 року

не пізніше 15 серпня 2019 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2019 року  о 18.00

25 вересня 2019 року о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

 

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

ТНУ імені В. І. Вернадського передбачає проведення вступних випробувань та зарахування вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів у 2019 році) на окремі магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім 081 «Право») за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2019 року.

 

Особливості прийому на навчання до ТНУ імені В. І. Вернадського за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.