Магістратура

Вступ на магістратуру здійснюється на основі диплому освітнього ступеня (далі - ОС) «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) «спеціаліст».
 

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу за ОС «магістр» (додатковий фаховий іспит)

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу за ОС «магістр» (фаховий іспит)

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу за ОС «магістр» (іноземна мова)
 

І. Для вступу за ОС «магістр» за спорідненою спеціальністю абітурієнт повинен скласти фаховий іспит та іспит з іноземної мови (англійська, французька, німецька).
 

Для вступу за ОС «магістр», на основі диплому ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю, необхідно скласти додатковий фаховий іспит (оцінюється в 200-бальній системі, прохідний бал - 100, в рейтинговий бал не враховується), фаховий іспит та іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька).
 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей 051 «Економіка», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика» та 281 «Публічне управління та адміністрування», проводиться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

09 липня 2018 року

09 липня 2018 року

29 серпня 2018 року

29 серпня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

27 липня 2018 року

о 18.00

27 липня 2018 року о 18.00

7 вересня 2018 року

о 18.00

7 вересня 2018 року

о 18.00

Строки проведення вступних випробувань

28 липня – 10 серпня 2018 року

28 липня – 10 серпня 2018 року

10 вересня – 14 вересня 2018 року

10 вересня – 14 вересня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 13

серпня 2018 року

не пізніше 12.00

13 серпня 2018 року

не пізніше 12.00

17 вересня 2018 року

не пізніше 12.00

17 вересня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

18 серпня 2018 року

о 18.00

18 серпня 2018 року

о 18.00

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 20 серпня 2018 року

не пізніше 20 серпня 2018 року

-

-

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

28 серпня 2018 року

не пізніше

28 серпня 2018 року

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2018 року

о 18.00

25 вересня 2018 року о 18.00

25 вересня 2018 року

о 18.00

25 вересня 2018 року о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 рокуІІ. Для вступу за ОС «магістр» за спорідненою спеціальністю абітурієнт повинен скласти фаховий іспит та Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови.

Для вступу за ОС «магістр», на основі диплому ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю, необхідно скласти додатковий фаховий іспит (оцінюється в 200-бальній системі, прохідний бал - 100, в рейтинговий бал не враховується), фаховий іспит та Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

14 травня – 05 червня 2018 року до 18:00 година

14 травня – 05 червня 2018 року до 18:00 година

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня – 05 червня 2018 року до 24.00 година

14 травня – 05 червня 2018 року до 24.00 година

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

14 травня – 31 травня 2018 року

14 травня – 31 травня 2018 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування

02 липня – 26 липня 2018 року

02 липня – 26 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту

11 липня 2018 року

11 липня 2018 року

Фахові вступні випробування

02 липня - 29 липня 2018 року

02 липня - 29 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

13 серпня 2018 року

не пізніше

13 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

о 18 годині

18 серпня 2018 року

о 18 годині

18 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 20 серпня 2018 року

о 12.00 год

не пізніше 20 серпня 2018 року

о 12.00 год

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 28 серпня 2018 року

не пізніше 28 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2018 року

о 18.00

25 вересня 2018 року о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 рокуІІІ. Для вступу за ОС «магістр», спеціальності 081 «Право» необхідно скласти Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови та Єдине фахове вступне випробування права та загальних навчальних правничих компетентностей (далі - Єдині фахові вступні випробування). Якщо абітурієнт вступає на основі диплому, здобутого за іншою спеціальністю, йому необхідно скласти додатковий вступний іспит, для допуску до участі у Єдиних фахових вступних випробуваннях.

УВАГА!!! Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО можливості використання результатів Єдиного фахового вступного випробування 2017 року для вступу на магістерські програми в 2018 році.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

14 травня – 18:00 година 05 червня 2018 року

14 травня – 18:00 година 05 червня 2018 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня – 05 червня 2018 року до 24.00 година

14 травня – 05 червня 2018 року до 24.00 година

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

14 травня – 31 травня 2018 року

14 травня – 31 травня 2018 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

02 липня – 09 липня 2018 року

02 липня – 09 липня 2018 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування

02 липня – 26 липня 2018 року

02 липня – 26 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

11 липня 2018 року

11 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 13 липня

13 липня 2018 року

13 липня 2018 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня 2018 року

до 13 серпня 2018 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18:00 18 серпня 2018 року

до 18:00 18 серпня 2018 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 12.00 20 серпня 2018 року

до 12.00 20 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 28 серпня 2018 року

не пізніше 28 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2018 року

о 18.00

25 вересня 2018 року о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 року


IV. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», проводиться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

спеціалізація: «Територіальне управління та місцеве самоврядування»

спеціалізація: «Публічне управління та адміністрування» та «Адміністративний менеджмент»

Заочна форма навчання

Денна і заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

1 квітня 2018 року

09 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

24 липня 2018 року

о 18.00

26 липня 2018 року

Строки проведення вступних іспитів

25 липня-30 липня

2018 року

27 липня-10 серпня

2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00

13 серпня 2018 року

Не пізніше 12.00

13 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

о 18.00

23 серпня 2018 року

о 18.00

18 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників за державним замовленням

Не пізніше

25 серпня 2018 року (за погодженням з Нац. агенством)

не пізніше

20 серпня 2018 року

Закінчення строку вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

Не пізніше

23 серпня 2018 року

25 вересня 2018 року

о 18.00

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Не пізніше

25 серпня 2018 року

не пізніше

30 вересня 2018 року