Магістратура

Вступ на магістратуру здійснюється на основі дипломів ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст».

Для вступу на ОС «магістр» за своєю спеціальністю абітурієнт повинен скласти фаховий іспит та іноземну мову (англійську, французьку, німецьку).

Для вступу на ОС «магістр», на основі диплому ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю, повинен скласти додатковий фаховий іспит (оцінюється в 100-бальній системі, прохідний бал - 60), фаховий іспит та іноземну мову (англійська, німецька, французька).

Для вступу на ОС «магістр», спеціальності 081 «Право» необхідно скласти ЗНО. Якщо абітурієнт вступає на основі диплому, здобутого за іншою спеціальністю, йому необхідно скласти додатковий вступний іспит, для допуску до ЗНО. Терміни прийому документів, додаткових вступних іспитів та ЗНО дивіться нижче.

Для підготовки до вступних випробувань розроблені програми навчальних дисциплін та творчих конкурсів.

 

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу за ОС «магістр» (фаховий іспит).

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу за ОС «магістр» (додатковий фаховий іспит).

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу за ОС «магістр» (іноземна мова).

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ТНУ імені В.І. Вернадського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра (крім спеціальності 081 «Право») проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

1 тур

2 тур

Магістерська спеціальність «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Територіальне управління та місцеве самоврядування»

 

Початок прийому заяв та документів

10 липня

2017 р.

21 серпня 2017 р.

1 квітня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

25 липня

2017 р.

о 18.00

05 вересня

2017 р.

о 18.00

24 липня 2017 р.

Строки проведення ТНУ вступних екзаменів

26 липня 15 серпня 2017 р.

06 вересня – 15 вересня 2017 р.

25 липня - 27 липня 2017р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

12 годин

20 серпня 2017 року

не пізніше

12 годин

18 вересня

2017 року

Не пізніше 12 годин

15 серпня 2017 р.

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

о 18 годин

05 вересня

2017 р.

о 18 годин

23 вересня 2017р.

о 18 годин

23 серпня 2017р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

15 вересня

2017 р.

-

Не пізніше

25 серпня 2017 р.

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

26 вересня 2017 р.

не пізніше

26 вересня

2017 р.

не пізніше

26 вересня

2017 р.

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня

2017 р.

не пізніше

30 вересня

2017 р.

не пізніше

30 вересня

2017 р.

 

 

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ТНУ імені В.І.Вернадського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Термін

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

25 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів вступників на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

17 липня 2017 р.

Строки проведення ТНУ додаткових вступних випробувань для вступників на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

18 липня 20 липня 2017 р.

Строки проведення іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань для вступників, які мають право на вступ за результатами вступних випробувань

початок о 10:00

03 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

12 годин

29 серпня 2017 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

о 18 годин

04 вересня

2017 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

05 вересня

2017 р.

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

не пізніше

26 вересня 2017 р.- денна форма

 

не пізніше

28 грудня 2017р – заочна форма

Терміни зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2017р.-денна форма

 

не пізніше

30 грудня 2017р.-заочна форма