Молодшим спеціалістам

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра з правом зарахування за державним замовленням (згідно Додатку 2 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році (підпукт 5 пункту 6 розділу І), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року № 1378).
 

 Необхідні документи:

  • паспорт (оригінал+копія);

  • ідентифікаційний код (оригінал+копія);

  • 4 фото розміром 3х4;

  • диплом «молодшого спеціаліста» з додатком (оригінал+копія);

  • медична довідка 086-О для вступників спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;

  • військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія) (крім випадків, передбачених законодавством)

  • свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності).

Для вступу на 2-й курс (із нормативним терміном навчання, термін навчання - 3 роки) необхідно скласти додатковий фаховий іспит, який дає допуск до складання фахового іспиту та не враховується в загальний рейтинг (оцінюється в 200-бальній шкалі, прохідний бал - 100) та фаховий іспит (оцінюється в 200-бальній шкалі, прохідний бал - 100).

Для вступу на 1-й курс (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 2 роки) необхідно скласти фаховий іспит (оцінюється в 200-бальній шкалі, прохідний бал - 100).
 

Програми для підготовки абітурієнтів до додаткових фахових іспитів дивіться тут:

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу на основі диплому «Молодшого спеціаліста», здобутого за іншою спеціальністю
 

Програми для підготовки абітурієнтів до фахових іспитів дивіться тут:

Див.тут: Програми навчальних дисциплін для вступу на основі диплому «Молодшого спеціаліста»

 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур

 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

27 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

22 липня 2019 року о 18.00

22 липня 2019 року о 18.00

7 вересня 2019 року о 18.00

Строки проведення фахових вступних випробувань

23 липня - 30 липня 2019 року

23 липня - 30 липня 2019 року

12 вересня - 16 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня 2019 року не пізніше 12.00

02 серпня 2019 року не пізніше 12.00

19 вересня 2019 року не пізніше 12.00

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

12 серпня 2019 року о 18.00

12 серпня 2019 року о 18.00

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12.00 19 серпня 2019 року

не пізніше 12.00 19 серпня 2019 року

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

27 вересня 2019 року  о 18.00

27 вересня 2019 року  о 18.00

27 вересня 2019 року  о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року