Аспірантура

Завідувач відділом аспірантури та докторантури
 
Контакти відділу
Електронна адреса відділу: depda@tnu.edu.ua
Спеціальності для вступу до аспірантури (денна та заочна форми навчання)
281 «Публічне управління та адміністрування»
033 «Філософія»
032 «Історія та археологія»
081 «Право»
Перелік документів, які подають вступники
- заяву на ім`я ректора Університету;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- 4 фотокартки 3х4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез;
- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров`я за формою 086-о;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до "Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти", затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року);
- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).
Умови вступу
1. Документи приймаються з 01 до 15 вересня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33, каб. 207.
2. Вступні іспити з 18 до 28 вересня 2018 року (вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності та іноземної мови).
3. Зарахування до аспірантури з 02 жовтня 2018 року.