ГРАФІКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Розклад проведення вступних екзаменів, творчих конкурсів для вступу на навчання за ступенем «бакалавр»

Розклад проведення додаткових та фахових вступних екзаменів для вступу на навчання за ступенем «бакалавр» на основі диплому за ОКР «молодший спеціаліст»

Розклад проведення додаткових, фахових екзаменів та екзамену з іноземної мови для вступу на навчання за ступенем  «магістр»  на основі ступеня «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст», для спеціальностей 035 «Філологія», 014 «Середня освіта», 017 «Фізична культура і спорт», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»,101 «Екологія», 103 «Науки про землю», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Розклад проведення екзаменів для вступу на навчання за ступенем  «магістр»  на основі ступеня «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст», для спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп'ютерні науки», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Розклад проведення екзаменів та внутрішнього екзамену з іноземної мови для вступу на навчання за ступенем  «магістр» виключно на основі ступеня «магістр» та ОКР «спеціаліст» за кошти фізичних та/або юридичних осіб, для спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп'ютерні науки», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Розклад проведення екзаменів для вступу на навчання за спеціальністю «Право» за ступенем "магістр" на основі ступеня «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст», для осіб, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837