Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2018

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2.1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 2.2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра з правом зарахування за державним замовленням (згідно Додатку 2 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році (підпукт 5 пункту 6 розділу І), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року № 1378)

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Додаток 6. Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук

Додаток 7.1. Порядок прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського для здобуття вищої освіти вступників, які проживають на тимчасово окупованій території України

Додаток 7.2. Порядок прийому для здобуття освіти осіб, місцем пробивання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Додаток 7.3. Порядок прийому до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського для здобуття вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

Додаток 7.4. Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського в 2018 році

Додаток 9.1. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 9.2. Таблиця відповідності середнього бала документу про освіту, обрахованого за  4-бальною шкалою, за значенням 100-бальної шкали

Додаток 10. Порядок Акредитації представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Додаток 11. Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, НА ЯКІ ВЕДЕТЬСЯ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ У 2018 РОЦІ:

 

 

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

Галузь знань

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Код

Назва

Код

Назва

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка

+

+

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

+

+

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

+

+

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

+

+

09

Біологія

091

Біологія

Біологія

+

+

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

+

+

10

Природничі науки

102

Хімія

Хімія

+

+

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Науки про Землю

+

+

20

Аграрні науки та продовольство

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

+

+

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

+

+

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

+

 

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+

01

Освіта

014

Середня освіта

Середня освіта (Історія)

+

+

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історія та археологія

+

+

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

Філософія

+

 

03

Гуманітарні науки

034

Культурологія

Культурологія

+

+

05

Соціальні та поведінкові науки

052

Політологія

Політологія

+

+

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

+

+

08

Право

081

Право

Право

+

+

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Українська мова і література

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (російська)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (англійська)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (німецька)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (французька)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (новогрецька)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (арабська)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (турецька)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (кримськотатарська)

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (перська)

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Українська мова та література

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша мова - російська

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Кримськотатарська мова і література

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова - арабська

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова - турецька

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова - перська

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова - іврит

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - англійська

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - німецька

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова - французька

+

+

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

+

+

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

+

+

22

Охорона здоров’я

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

+

 

01

Освіта

014

Середня освіта

Фізика

+

+

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

+

+

10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

+

+

11

Математика та статистика

111

Математика

Математика

+

+

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Прикладна математика

+

+

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

+

+

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

+

+

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

+

 

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологія

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологія

+

+

* - (Примітка: Початкові знання, при вступі на спеціальність «Перська мова», «Турецька мова», «Арабська мова», «Кримськотатарська мова» не потрібні)

 

 

 

Освітній ступінь «МАГІСТР»

Галузь знань

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Код

Назва

Код

Назва

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка

+

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Аудит, консалтинг та оподаткування

+

+

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

+

+

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Франчайзинг

+

+

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Медичне страхування та фінансування охорони здоров’я

+

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

+

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

+

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент в галузі охорони здоров’я

+

 

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Менеджмент проектів і консалтинг

+

+

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

+

 

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

Науки про Землю

+

 

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

+

+

07

Управління та адміністрування

074

Публічне управління та адміністрування

Територіальне управління та місцеве самоврядування

 

+

07

Управління та адміністрування

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

+

+

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

+

+

01

Освіта

014

Середня освіта

Середня освіта (Історія)

+

 

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історія та археологія

+

 

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

Філософія

+

 

03

Гуманітарні науки

034

Культурологія

Культурологія

+

+

05

Соціальні та поведінкові науки

052

Політологія

Політологія

+

+

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

+

+

08

Право

081

Право

Міжнародне право

+

+

08

Право

081

Право

Правове забезпечення публічних закупівель

+

+

08

Право

081

Право

Правове забезпечення в галузі охорони здоров’я

+

+

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Українська мова і література

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (російська)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (англійська)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (німецька)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (французька)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (новогрецька)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (арабська)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (турецька)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (кримськотатарська)

+

 

01

Середня освіта

014

Середня освіта

Мова і література (перська)

+

 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Українська мова та література

+

 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша мова - російська

+

 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Кримськотатарська мова і література

+

 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова - арабська

+

 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова - турецька

+

 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова - перська

+

 

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - англійська

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - німецька

+

+

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова - французька

+

+

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

+

+

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

+

 

22

Охорона здоров’я

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

+

+

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

+

+

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інноваційно-аналітичні технології в галузі охорони здоров’я

+

+

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

+

+

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

+

+

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологія

Автоматизоване управління технологічними процесами

+

+