Вступ за результатами ЗНО

На навчання для отримання ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь, згідно Правил прийому в Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського в 2017 році.

Перелік документів для вступу

  • документ державного зразка про освіту та додаток до нього (оригінал та копія);

  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копія);

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія);

  • медична довідка за формою 086-О для вступників спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;

  • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

  • військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія) (крім випадків, передбачених законодавством);

  • свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

  • 2 конверти з марками по Україні;

  • 10 аркушів формату А4.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

2 липня – 25 липня 2018 року до 18.00 год

2 липня – 25 липня 2018 року до 18.00 год

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 липня 2018 року

о 18.00 годині

20 липня 2018 року

о 18.00 годині

Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2018 року

о 18.00 годині

26 липня 2018 року

о 18.00 годині

Строки проведення співбесід

21 липня – 23 липня 2018 року

21 липня – 23 липня 2018 року

Строки проведення вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2018 року

21 липня – 26 липня 2018 року

Строки проведення творчих конкурсів

14 липня – 26 липня 2018 року

14 липня – 26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

24 липня 2018 року

до 12.00 години

24 липня 2018 року

до 12.00 години

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення.

25 липня 2018 року

не пізніше 18.00 год.

25 липня 2018 року

не пізніше 18.00 год.

Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та квоти-2 на місця державного замовлення

26 липня 2018 року

не пізніше 18.00

26 липня 2018 року

не пізніше 18.00

Анулювання заяв зарахованих осіб на інші місця державного замовлення

впродовж 26 липня 2018 року

впродовж 26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

не пізніше 01 серпня 2018 року

не пізніше 01 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

06 серпня 2017 року

до 18 годині

06 серпня 2017 року до 18 годині

Термін зарахування вступників за державним замовленням

7 серпня 2018 року

не пізніше 12.00 год.

7 серпня 2018 року

не пізніше 12.00 год.

Термін зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 18 серпня 2018 року

не пізніше 18 серпня 2018 року

 

Вступ на базі ЗНО відбувається завдяки електронній реєстрації вступників.

Зареєструватися можна тут: http://cabinet.osvitavsim.org.ua/login/register

За наявності пільг, документи абітурієнтом подаються особисто до Приймальної комісії ТНУ.

 

Див. тут: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (внутрішніх вступних іспитів, творчих конкурсів)

 

Абітурієнтам, які мають право на вступ без ЗНО

Див. тут : Програми навчальних дисциплін для підготовки до внутрішніх іспитів та співбесід