Курси підвищення кваліфікації

Характерною рисою сучасності є швидка зміна знань. В окремих проривних
галузях інформація подвоюється кожні 1-5 років. Це призводить до необхідності
продовжувати освіту і після здобуття диплому з базової спеціальності. Система
постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок
одержала назву «освіта впродовж всього життя».

Заклад вищої освіти «Таврійський національний університет
імені В. І. Вернадського
  запрошує на курси підвищення кваліфікації  за напрямами:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Облік і оподаткування
 • Менеджмент
 • Право
 • Психологія
 • Компютерна інженерія
 • Соціальна робота
 • Фізична терапія, ерготерапія

Умовою вступу на зазначені програми є наявність відповідної  вищої освіти. Форма
навчання - денна, вечірня, дистанційна.

Прийом документів – протягом року. Навчання по мірі формування  груп.
Довгострокові програми підвищення кваліфікації розраховані на 72-496 год
. в залежності
від форми та напряму навчання. В разі успішного освоєння програм, видається
Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Форма реєстрації:
https://docs.google.com/forms/d/1RL-oDwGsa6OA_NTu8mR6o-6058qff9j96m56BxN2dJ4/viewform?edit_requested=true

Документи :

 • Заява
 • Документи про вищу освіту
 • Копія  паспорту
 • Копія  ідентифікаційного номеру
 • 1 фото 3*4

Для довідок:
м. Київ, вул. І. Кудрі,33 (каб.301)

Тел: (044) 529 57-67

Е-mail: centerpktnu@gmail.com