Накази на зарахування

16.08.2018
732.pdf345.95 КБ
Наказ про зарахування на 1 курс за рахунок коштів фізичних осіб

Денна форма навчання
Спеціальність 035 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська

29.08.2018
nakaz-767-sz.pdf505.65 КБ
Наказ про зарахування на 1 курс (ОС "Магістр") за рахунок коштів фізичних осіб

спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
спеціалізація "Територіальне управління та місцеве самоврядування"