Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства

Директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства
Кисельов Володимир Борисович
доктор технічних наук, професор
Контакти
Електронна адреса інституту: nnmumg@tnu.edu.ua
Телефон: (044) 529-05-16
Структура навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства
Кафедра загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики
Завідувач кафедрою – Медведєв Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор
Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами
Завідувач кафедрою – Домніч Володимир Іванович, кандидат технічних наук, професор
Кафедра інформаційної діяльності та документознавства
Т. в. о. завідувача кафедрою – Данькевич Юлія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент
Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

014 «Середня освіта (Фізика)»
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
111 «Математика»
113 «Прикладна математика»
122 «Комп’ютерні науки»
123 «Комп’ютерна інженерія»
144 «Теплоенергетика»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»