Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства

Директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства
Кисельов Володимир Борисович
доктор технічних наук, професор
Контакти
Електронна адреса інституту: nnmumg@tnu.edu.ua
Телефон: (044) 529-05-16
Структура навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства
Кафедра загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики
Завідувач кафедрою – Медведєв Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор
Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами
Завідувач кафедрою – Єремєєв Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор
Кафедра інформаційної діяльності та документознавства
Завідувач кафедрою – Горбовий Артур Юліанович, доктор технічних наук, професор
Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
122 «Комп’ютерні науки»
123 «Комп’ютерна інженерія»
144 «Теплоенергетика»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»