КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

04.12.2017Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- директора бібліотеки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

- директора коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

- завідувача кафедри слов’янської філології та журналістики;

- завідувача кафедри інформаційної діяльності та документознавства;

- завідувача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

- професора кафедри цивільно-правових дисциплін;

- доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;

- доцента кафедри кримінально-правових дисциплін;

- доцента кафедри конституційного та міжнародного права;

- 4 посади доцента кафедри філософії та історії;

- 2 посади доцента кафедри психології та педагогіки;

- старшого викладача кафедри психології та педагогіки;

- 2 посади доцента кафедри слов’янської філології та журналістики;

- старшого викладача кафедри зарубіжної філології;

- доцента кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики;

- 2 посади старшого викладача кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики;

- доцента кафедри автоматизованого управління технологічними процесами;

- старшого викладача кафедри автоматизованого управління технологічними процесами;

- 3 посади доцента кафедри інформаційної діяльності та документознавства;

- 3 посади доцента загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

- старшого викладача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

- 2 посади доцента кафедри публічного управління та адміністрування;

- професора кафедри фінансів і кредиту;

- 5 посад доцента кафедри фінансів і кредиту;

- 2 посади старшого викладача кафедри фінансів і кредиту;

- 3 посади доцента кафедри обліку і аудиту;

- старшого викладача кафедри обліку і аудиту;

- 5 посад доцента кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин;

- 3 посади старшого викладача кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин;

- 2 посади доцента кафедри економіки, підприємництва та природничих наук;

- 2 посади старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та природничих наук;

Термін подання документів до 01 січня 2018 року включно.

Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- список основних наукових праць (встановленого зразка);

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

- копію (або витяг) трудової книжки, засвідчену у встановленому порядку за основним місцем роботи;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

- копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Оригінали документів (крім трудової книжки) пред’являються претендентом особисто.

Усі документи подаються у відділ кадрів одночасно, не допускається подання заяви з неповним додатком документів. Від претендента який працював в університеті до проведення конкурсу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), додається звіт про свою роботу за попередній період.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі 33 (відділ кадрів). Телефон для довідок: 044-529-05-16.