ЗВІТ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ННІУЕП

13.12.201713 грудня 2017 року Навчально-науковий  інститут управління, економіки та природокористування (ННІУЕП) Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ) організував та провів Міжнародну науково-практичну  конференцію «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні».  Співорганізаторами Конференції були Міністерство освіти і науки України, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»,   Дніпровський державний  аграрно-економічний   університет,   Полтавський   національний    технічний   університет   імені  Ю. Кондратюка, Вища школа менеджменту, м. Варшава (Республіка Польща). У Конференції  взяли участь 152 учасники, з них 3 іноземні учасники з країн далекого зарубіжжя. Загальна проблематика Конференції стосувалась   публічного управління, природокористування та охорони навколишнього середовища, економіки та підприємництва, розвитку фінансової системи в Україні, бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, світового господарства та міжнародних економічних відносин, а також актуальних проблем теорії і практики менеджменту. В резолюції Конференції учасники наголосили на необхідності впровадження державно-приватного партнерства в публічне управління розвитком господарства територій; реалізації цілей сталого розвитку ЦСР ООН-2015 у природокористуванні та управлінні сталим розвитком регіонів; впровадження стратегічних екологічних оцінок в систему муніципального управління, удосконалення системи податків, зборів та рентних платежів; стабілізації фінансової системи країни за рахунок виваженої монетарної політики, реалізації електронного врядування; створення конкурентоспроможної національної економіки на базі  4 промислової революції.