Нормативні документи освітнього процесу Університету

14.04.2017
Додаток 1.1 до Положення про організацію освітнього процесу ТНУ

Графік освітнього процесу 2016-2017 (ДЕННА ФОРМА)

14.04.2017
Додаток 1.2 до Положення про організацію освітнього процесу ТНУ

Графік освітнього процесу 2016-2017 (ЗАОЧНА ФОРМА)

14.04.2017
Додаток 1 до Положення про ЕК ТНУ

Зразок програми КДЕ (бакалавр) (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 2 до Положення про ЕК ТНУ

Зразок програми КДЕ (магістр) (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 3 до Положення про ЕК ТНУ

Бланк білету ЕК (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 3 до Положення про планування та облік роботи НПП (20.12.2018)

Бланк заявки інституту на забезпечення навчальної роботи