Нормативні документи освітнього процесу Університету

14.04.2017
Додаток 2 до Положення про організацію освітнього процесу ТНУ (31.01.2018)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Схвалено навчально-методичною радою Таврійського національного університету
імені В.І.Вернадського
Протокол № 3 від 31.01.2018 року

14.04.2017
14.04.2017
Додаток 1 до Положення про ЕК ТНУ

Зразок програми КДЕ (бакалавр) (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 2 до Положення про ЕК ТНУ

Зразок програми КДЕ (магістр) (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 3 до Положення про ЕК ТНУ

Бланк білету ЕК (30.11.2017)

14.04.2017
Додаток 2 до Положення про норми часу (29.08.2017)

Індивідуальний план викладача ТНУ

14.04.2017
Додаток 3 до Положення про норми часу (29.08.2017)

Бланк заявки інституту на забезпечення навчальної роботи