ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВСТУПУ ЗА ОС «МАГІСТР» (ІНОЗЕМНА МОВА)

03.04.2019
Програма навчальної дисципліни з іноземної мови
Для проведення вступного випробування з іноземної мови для вступу на навчання за ступенем «Магістр» на основі освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст»
03.04.2019
Програма навчальних дисциплін з іноземної мови (друга іноземна мова)
Для проведення вступного випробування для вступу на навчання за освітнім ступенем «Магістр» спеціальностей: 035 «Філологія» (спеціалізації: 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - англійська, «Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова - німецька», 035.05 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова - французька») та 014 «Середня освіта» (спеціалізації: 014.02 «Мова та література (англійська)», «Мова та література (французька)», «Мова та література (німецька)») на основі освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст»