Робочі програми навчальних дисциплін/АУТП

02.03.2020
Інформаційні технології

спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

02.03.2020
Інформаційні технології

спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

02.03.2020
Комп'ютерні технології програмування

спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології