Аспірантура

Завідувач аспірантури, докторантури

Горбань Галина Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

Контакти 
Телефон: +38(068) 242-94-96
Спеціальності для вступу до аспірантури (денна та заочна форми навчання)

Галузь знань

Спеціальність

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

08

Право

081

Право

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

Вартість навчання

Спеціальність

Денна форма навчання (грн.)

Заочна форма навчання(грн.)

051

Економіка

18000

13500

081

Право

18000

13500

281

Публічне управління та адміністрування

18000

13500

032

Історія та археологія

12000

10000

033

Філософія

12000

10000

Перелік основних документів, які подають вступники

- копія документа, що посвідчує особу;
- копія документа про здобутий освітній рівень магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- фотокартки розміром 3х4 (4 шт);
- список опублікованих наукових праць (за  наявності);
- дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

01 вересня 2018 року

Закінчення прийому заяв і документів

14 вересня 2018 року о 1600

Строки проведення вступних іспитів

17 вересня – 28 вересня 2018 року

Вступні іспити з іноземної мови

з 17 вересня по 21 вересня 2018 року

Вступні іспити зі спеціальності

з 24 вересня по 28 вересня 2018 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

з 01  жовтня 2018 року

Початок навчання в аспірантурі

з 01 жовтня 2018 року

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33, каб.318