Відділ аспірантури та докторантури

Завідувач відділом аспірантури та докторантури

Завадська Надія Олександрівна

Контакти відділу

Електронна адреса відділу: depda@tnu.edu.ua

Спеціальності для вступу до аспірантури та докторантури (денна та заочна форми навчання)

281 «Публічне управління та адміністрування»
035 «Філологія»
051 «Економіка»
081 «Право»

Перелік документів, які подають вступники

- заяву на ім`я ректора Університету;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- 4 фотокартки 3х4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез;
- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності
;
- медичну довідку про стан здоров`я за формою 086-о;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до "Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти", затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року);
- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).

Умови вступу

1. Документи приймаються з 01 до 15 вересня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33, каб. 207.
2. Вступні іспити з 18 до 28 вересня 2017 року (вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності та іноземної мови).
3. Зарахування до аспірантури з 02 жовтня 2017 року.
4. Термін навчання – 4 роки.