Казарін Володимир Павлович

“В ТНУ зберігаються усі гуманітарні спеціальності, які
існували до незаконної анексії Автономної Республіки Крим,
а також усі форми навчання: денна, заочна (дистанційна)”

Приймальна комісія

НОВИНИ


Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників
та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
директорів навчально-наукових інститутів:

– директора навчально-наукового гуманітарного інституту
– директора навчально-наукового інституту філології та журналістики
– директора навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування

У конкурсі можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю інституту, вміють працювати в команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.

Термін подання документів до 10.12.2016 року включно.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: письмову згоду на збір та обробку персональних даних; письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання; копію паспорта, засвідчену претендентом; список основних наукових праць (встановленого зразку); документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи); копію (або витяг) трудової книжки, завірену у встановленому порядку за основним місцем роботи; медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). Оригінали документів (крім трудової книжки) пред′являються претендентом особисто.

Усі документи подаються у кадрову службу одночасно, не допускається подання заяви з неповним додатком документів.
Від претендента, який працював в університеті до проведення конкурсу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), додається звіт про свою роботу за попередній період.

Документи приймаються за адресою:
02088, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленко (Суворова), 9
телефон для довідок: +380509197078

Повернутися на головну