Інформація про викладачів кафедри східної філології

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
КАФЕДРА СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

 

ПІБ викладача

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Адреса електронної пошти

1

Бессараб Олександр Володимирович

В.о. завідувача кафедри

кандидат філологічних наук

bessarab.olexandr@tnu.edu.ua

2

Алкаді Мансур Салєх Абдо

Старший викладач

кандидат філологічних наук

alkadi.mansur@tnu.edu.ua

3

Арнаутова Айше Рустемівна

Старший викладач

 

arnautova.aishe@tnu.edu.ua

4

Дрига Ірина Миколаївна

доцент

кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

dryha.iryna@tnu.edu.ua

5

Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна

старший викладач

 

emiramzaieva.afize@tnu.edu.ua

6

Мавріна Ольга Степанівна

доцент

кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник

mavrina.olha@tnu.edu.ua

7

Підвойний Володимир Миколайович

доцент

кандидат філологічних наук, доцент

pidvoinyi.volodymyr@tnu.edu.ua

8

Рижук Інна Петрівна

викладач

 

ryzhuk.inna@tnu.edu.ua

9

Сеітяг’яєва Таміла Решатівна

старший викладач

кандидат філологічних наук

seitiahiaieva.tamila@tnu.edu.ua

10

Скляренко Олексій Борисович

викладач

 

skliarenko.oleksii@tnu.edu.ua

11

Хамрай Олексій Олександрович

професор

доктор філологічних наук,

старший науковий співробітник

khamrai.oleksii@tnu.edu.ua

12

Яковлева Ольга Михайлівна

старший викладач

 

yakovlieva.olha@tnu.edu.ua

13

Яссін Мохаммед Алі

старший викладач

 

yassin.mokhamed@tnu.edu.ua