Перелік спеціальностей та освітніх програм-2023

БАКАЛАВР

МАГІСТР

 • 014 Середня освіта (ОП “Історія”)
 • 014 Середня освіта (ОП “Українська мова і література, зарубіжна література”)
 • 017 Фізична культура і спорт (ОП “Фізична культура і спорт”)
 • 017 Фізична культура і спорт (ОП “Фізична реабілітація”)
 • 017 Фізична культура і спорт (ОП “Фізкультурно-спортивна реабілітація та реадаптація”)
 • 025 Музичне мистецтво (ОП “Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство”)
 • 025 Музичне мистецтво (ОП “Музичне мистецтво. Вокал”)
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ОП “Документознавство та інформаційна діяльність”)
 • 032 Історія та археологія (ОП “Історія”)
 • 033 Філософія (ОП Філософія”)
 • 034 Культурологія (ОП “Культурологія”)
 • 052 Політологія (ОП “Політологія”)
 • 053 Психологія (ОП “Психологія”)
 • 035 Філологія (ОП “Українська мова та література, польська мова”)
 • 035 Філологія (ОП “Кримськотатарська філологія і журналістика, англійська мова та переклад”)
 • 035 Філологія (ОП “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”)
 • 035 Філологія (ОП “Арабська мова і література, англійська мова та переклад”)
 • 035 Філологія (ОП “Турецька мова і література, англійська мова та переклад”)
 • 061 Журналістика (ОП “Журналістика”)
 • 071 Облік і оподаткування (ОП “Облік і оподаткування”)
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”)
 • 073 Менеджмент (ОП “Менеджмент організацій та адміністрування”)
 • 073 Менеджмент (ОП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”)
 • 081 Право (ОП “Право”)
 • 103 Науки про Землю (ОП “Географія туризму та рекреація)
 • 122 Комп’ютерні науки (ОП “Комп’ютерні науки”)
 • 123 Комп’ютерна інженерія (ОП “Комп’ютерна інженерія”)
 • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (ОП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”)
 • 227 Терапія та реабілітація (ОП “Фізична терапія, ерготерапія”)
 • 242 Туризм і рекреація (ОП “Управління туристичним бізнесом”)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (ОП “Публічне управління та адміністрування”)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (ОП “Міжнародні економічні відносини”)

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії