Правила прийому – 2023

Додаток 7. Порядок прийому для здобуття вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії