Магістратура

Вступ на магістратуру здійснюється на основі диплому освітнього ступеня (далі - ОС) «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) «спеціаліст».

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія»,  051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини», проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня

- 05 червня 2020 року до 18:00 годин

12 травня

- 05 червня 2020 року до 18:00 годин

-

-

Прийом заяв для допуску до вступних іспитів, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

12 травня – 05 червня  2020 року до 18:00 годин

12 травня – 05 червня  2020 року до 18:00 годин

-

-

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 серпня 2020 року

з 01 серпня 2020 року

-

-

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

 

05 серпня

- 22 серпня 2020 року

05 серпня

- 22 серпня 2020 року

15 вересня 2020 року – 25 вересня 2020 року

15 вересня 2020 року – 25 вересня 2020 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту та вступні іспити з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

01 липня

2020 року

01 липня

2020 року

-

-

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) і вже складали єдиний вступний іспит

 

05 серпня

– 26 серпня 2020 року

05 серпня

– 26 серпня 2020 року

05 жовтня – 08 жовтня 2020 року

05 жовтня – 08 жовтня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 

01 вересня 2020 року

не пізніше 

01 вересня 2020 року

не пізніше 12.00 12 жовтня 2020 року

не пізніше 12.00 12 жовтня 2020 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

до 18 години 06 вересня 2020 року

до 18 години 06 вересня 2020 року

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше

11 вересня 2020 року о 12.00 год

не пізніше

11 вересня 2020 року о 12.00 год

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2020 року  о 18.00

25 вересня 2020 року  о 18.00

23 жовтня 2020 року о 18.00

23 жовтня 2020 року о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2020 року

не пізніше

30 вересня 2020 року

не пізніше 30 жовтня 2020 року

не пізніше 30 жовтня 2020 року

Для вступу за ОС «магістр» абітурієнт повинен скласти фахове випробування та Єдиний вступний іспит з іноземної мови.

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ перелік документів для реєстрації на Єдиний вступний іспит з іноземної мови (з 12.05.2020 р. по 05.06.2020 р.).

- заява (заповнюється особисто вступником у Приймальній комісії);

- документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія);

- 2 кольорові фотокартки (3х4);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

- 10 арк. формату А-4;

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2020 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»

 

Для вступу за ОС «магістр», спеціальності 081 «Право» необхідно скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине фахове вступне випробування права та загальних навчальних правничих компетентностей (далі - Єдині фахові вступні випробування).

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ перелік документів для реєстрації на Єдині вступні випробування  (з 12.05.2020 р. по 05.06.2020 р.).

- заява (заповнюється особисто вступником у Приймальній комісії);

- документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія);

- 2 кольорові фотокартки (3х4);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

- 10 арк. формату А-4;

- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2020 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань

 

Етапи вступної кампанії

І тур

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

12 травня

- 05 червня 2020 року до 18:00 годин

12 травня

- 05 червня 2020 року до 18:00 годин

Прийом заяв для допуску до вступних іспитів, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

12 травня – 05 червня  2020 року до 18:00 годин

12 травня – 05 червня  2020 року до 18:00 годин

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 серпня 2020 року

з 01 серпня 2020 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування

05 серпня

- 22 серпня 2020 року

05 серпня

- 22 серпня 2020 року

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та вступній іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

01 липня 2020 року

01 липня 2020 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування та фахові вступні випробування для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

03 липня 2020 року

03 липня 2020 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 

01 вересня 2020 року

не пізніше 

01 вересня 2020 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 години 06 вересня 2020 року

до 18 години 06 вересня 2020 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

не пізніше

11 вересня 2020 року о 12.00 год

не пізніше

11 вересня 2020 року о 12.00 год

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15 вересня 2020 року

не пізніше 15 вересня 2020 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2020 року  о 18.00

25 вересня 2020 року  о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2020 року

не пізніше

30 вересня 2020 року

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальності 014 «Середня освіта», 017 «Фізична культура і спорт» та 025 «Музичне мистецтво», а також для вступу осіб які здобули ступінь «магістр» (ОКР «спеціаліст»), крім 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Для вступу за ОС «магістр» за спеціальності 014 «Середня освіта», 017 «Фізична культура і спорт» та 025 «Музичне мистецтво», а також для вступу осіб які здобули ступінь «магістр» (ОКР «спеціаліст»), крім 081 «Право», за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступник повинен скласти фаховий іспит та іспит з іноземної мови (англійська, французька, німецька).

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім 014 «Середня освіта», 017 «Фізична культура і спорт», 081 «Право»)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 серпня 2020 року

10 серпня 2020 року

15 вересня 2020 року

15 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 року до 18.00

22 серпня 2020 року до 18.00

25 вересня 2020 року

25 вересня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

25 серпня - 29 серпня 2020 року

25 серпня - 29 серпня 2020 року

05 жовтня – 08 жовтня 2020 року

05 жовтня – 08 жовтня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00  01 вересня 2020 року

не пізніше 12.00  01 вересня 2020 року

не пізніше 12.00 12 жовтня 2020 року

не пізніше 12.00 12 жовтня 2020 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

10 вересня  2020 року  о 18.00

10 вересня  2020 року  о 18.00

-

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 15 вересня 2020 року

не пізніше 15 вересня 2020 року

-

-

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше  22 вересня 2020 року

не пізніше  22 вересня 2020 року

-

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2020 року  о 18.00

25 вересня 2020 року  о 18.00

23 жовтня 2020 року о 18.00

23 жовтня 2020 року о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020 року

не пізніше 30 вересня 2020 року

не пізніше 30 жовтня 2020 року

не пізніше 30 жовтня 2020 року