Магістратура

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» можливий на основі освітнього ступеня бакалавра – 6 рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК7).

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти фізичних та/або юридичних (на умовах договору).

Конкурсний відбір на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» проводиться за результатами ЄВІ, ЄФВВ, фахового іспиту, розгляду мотиваційних листів, співбесіди*.

Для вступу на спеціальності:

 • 014 «Середня освіта»;

 • 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»;

 • 061 «Журналістика»;

 • 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент»;

 • 081 «Право»;

 • 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія»;

 • 242 «Туризм»;

 • 281 «Публічне управління та адміністрування»  

враховуються результати: ЄВІ (єдиного вступного іспиту) 2023 або 2024 років та ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування) 2024 року.

 

Для вступу на інші спеціальності враховуються результати ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту.

 

*У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, а саме під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які  не передбачають складання ЄФВВ, вступники на основі освітнього ступеня «Магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст») можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ, або скласти співбесіду з іноземної мови в Університеті. Також для цієї категорії вступників необхідним буде складання фахового вступного випробування.

Для здобуття вищої освіти за освітні ступенем «Магістр» особи (вступники) подають заяви:

 • в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника;
 • тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

-у разі подання іноземного документа про освіту;

-у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

 

Для подання заяв в електронній формі особа реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації особа зазначає такі дані:

 • адресу особистої електронної пошти, до якої особа має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який з передбачених до використання;
 • тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку Приймальною комісією з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

!!! Під час виконання умов для зарахування на навчання необхідно підтвердити наявність військово-облікових документів і факт перебування вступника на військовому обліку громадян України призовного віку.

Військово-обліковим документом є:

 • для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних та резервістів – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:

 • спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти;
 • спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням.

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтверджених даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

 

За більш детальною інформацією щодо спеціальних умов участі у вступній кампанії звертайтесь до Приймальної комісії за номером +380984559576.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії