Магістратура

Вступ на магістратуру здійснюється на основі диплому освітнього ступеня (далі – ОС) «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – ОКР) «спеціаліст».

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

014 «Середня освіта»,

017 «Фізична культура і спорт»,

025 «Музичне мистецтво»,

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,

032 «Історія та археологія»,

033 «Філософія»,

034 «Культурологія»,

035 «Філологія», 

051 «Економіка»,

052 «Політологія»,

053 «Психологія»,

061 «Журналістика»,

071 «Облік і оподаткування»,

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

073 «Менеджмент»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

101 «Екологія»,

103 «Науки про Землю»,

122 «Комп’ютерні науки»,

123 «Комп’ютерна інженерія», 144 «Теплоенергетика»,

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,

227 «Фізична терапія, ерготерапія»,

242 «Туризм»,

281 «Публічне управління та адміністрування»,

292 «Міжнародні економічні відносини»

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти:

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 27 червня 2022 року – до 18:00 18 липня 2022 року

з 27 червня 2022 року – до 18:00 18 липня 2022 року

за даними УЦОЯО

за даними УЦОЯО

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня 2022 року

01 серпня 2022 року

01 серпня 2022 року до 31 жовтня 2022 року

01 серпня 2022 року до 31 жовтня 2022 року

Початок прийому заяв та документівдля осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

16 серпня 2022 року

16 серпня 2022 року

  

Закінчення прийому заяв та документівдля осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

23 серпня 2022 року

23 серпня 2022 року

  

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 10 серпня 2022 року до 17 серпня 2022 року за графіком УЦОЯО

з 10 серпня 2022  року до 17 серпня 2022 року за графіком УЦОЯО

 

 

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 07 вересня 2022 року до 10 вересня 2022 року за графіком УЦОЯО

з 07 вересня 2022 року до 10 вересня 2022 року за графіком УЦОЯО

спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

16 серпня 2022 року і закінчується о 18:00

15 вересня 2022 року

16 серпня 2022 року  і закінчується о 18:00

15 вересня 2022 року

З 26 вересня 2022 року до 31 жовтня 2022 року 

З 26 вересня 2022 року до 31 жовтня 2022 року

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

з 25 серпня до 31 серпня 2022 року

з 25 серпня до 31 серпня 2022 року

  

Строки проведення фахових іспитів

з 24 серпня по 19 вересня  2022 року

з 24 серпня по 19 вересня 2022 року

з 26 вересня по 21 жовтня 2022 року

з 26 вересня по 21 жовтня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківдля зарахування за державним (регіональним) замовленням

не пізніше 20 вересня 2022 року

не пізніше 20  вересня 2022 року

  

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за державним (регіональним) замовленням

до 18:00 24 вересня 2022 року

до 18:00 24 вересня 2022 року

 

 

Термін зарахування вступниківза державним (регіональним) замовленням

25 вересня 2022 року

25 вересня 2022 року

 

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 10 жовтня

2022 року

не пізніше ніж 10 жовтня 2022 року

не пізніше ніж 01 листопада

2022 року

не пізніше ніж 01 листопада

2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

26 вересня 2022 року

26 вересня 2022 року

до 01 листопада 2022 року

до 01 листопада 2022 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

до 18 години 29 вересня 2022 року

до 18 години 29 вересня 2022 року

не пізніше 29 листопада 2022 року

не пізніше 29 жовтня 2022 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2022 року

не пізніше 30 вересня 2022 року

не пізніше 30 листопада 2022 року

не пізніше 30 листопада 2022 року

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії