Магістратура

Вступ на магістратуру здійснюється на основі диплому освітнього ступеня  «бакалавр» (далі – НРК6), освітнього ступеня «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (далі – НРК7).

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

 • 014 Середня освіта. Історія
 • 014 Середня освіта. Українська мова і література, зарубіжна література
 • 017 Фізична культура і спорт. Фізична культура і спорт
 • 017 Фізична культура і спорт. Фізична реабілітація
 • 017 Фізична культура і спорт. Фізкультурно-спортивна реабілітація та реадаптація
 • 025 Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство
 • 025 Музичне мистецтво. Вокал
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 032 Історія та археологія
 • 033 Філософія
 • 034 Культурологія
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 035 Філологія. Українська мова та література, польська мова
 • 035 Філологія. Кримськотатарська філологія і журналістика, англійська мова та переклад
 • 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
 • 035 Філологія. Арабська мова і література, англійська мова та переклад
 • 035 Філологія. Турецька мова і література, англійська мова та переклад
 • 061 Журналістика
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 073 Менеджмент
 • 081 Право
 • 103 Науки про Землю
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
 • 227 Терапія та реабілітація
 • 242 Туризм і рекреація
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 292 Міжнародні економічні відносини

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі  НРК6 та НРК7 ОСНОВНА СЕСІЯ:

Етапи вступної кампанії

Денна і заочна  форми навчання

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ

з 08 до 31 травня  (основний період) 

з 12 до 14 липня   (додатковий період)

Реєстрація заяв на співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити та фахові іспити замість ЄФВВ

 

Cпівбесіди замість ЄВІ, фахові іспити та фахові іспити замість ЄФВВ

з 01 липня до 18:00 16 липня

 

з 17 до 28 липня (включно)

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

з 31 липня до 18:00 21 серпня

Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ

за графіком УЦОЯО

Строки проведення фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня до 18:00 14 серпня 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 26 серпня

Закінчення строку виконання вимог до  зарахування на місця за кошти державним (регіональним) замовленням

до 18:00 29 серпня

Термін зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням

31 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 08 вересня 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 30 серпня 

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

до 18:00 29 вересня 

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 

Строки ЧЕРГОВИХ СЕСІЙ реєстрації заяв, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі НРК 6, НРК 7:

Етапи чергових сесій вступної кампанії

Строки проведення чергових сесій

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня до 30 листопада (включно)

Реєстрація заяв на участь в фахових іспитах та співбесіді

з 01 вересня

Проведення фахових іспитів та співбесіди

з 05 вересня до 28 листопада (включно)

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

1 чергова сесія

з 01 вересня до 14 вересня (включно)

2 чергова сесія

з 15 вересня до 28 вересня (включно)

3 чергова сесія

з 29 вересня до 12 жовтня (включно)

4 чергова сесія

з 13 жовтня до 26 жовтня (включно)

5 чергова сесія

з 27 жовтня до 09 листопада (включно)

6 чергова сесія

з 10 листопада до 27 листопада (включно)

Надання рекомендацій до зарахування

1 чергова сесія

15 вересня

2 чергова сесія

28 вересня

3 чергова сесія

13 жовтня

4 чергова сесія

27 жовтня

5 чергова сесія

10 листопада

6 чергова сесія

28 листопада

Виконання вимог до зарахування

1 чергова сесія

18 вересня

2 чергова сесія

02 жовтня

3 чергова сесія

16 жовтня

4 чергова сесія

30 жовтня

5 чергова сесія

13 листопада

6 чергова сесія

30 листопада

Термін зарахування вступників

1 чергова сесія

18 вересня

2 чергова сесія

02 жовтня

3 чергова сесія

16 жовтня

4 чергова сесія

30 жовтня

5 чергова сесія

13 листопада

6 чергова сесія

до 30 листопада (включно)

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії