Підсумкова атестація

2023-2024 н. р.

ВНI “Донецька державна музична академiя iменi С. С. Прокоф’єва” Таврiйськоrо нацiональноrо унiверситету iменi В. І. Вернадського (денна)

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування (денна та заочна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (денна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (заочна)

Загальновузiвська кафедра фiзичного виховання, спорту i здоров’я людини (денна та заочна)

Навчально-науковий гуманітарний інститут (денна та заочна)

Навчально-науковий інститут фiлологiї та журналiстики (денна та заочна)

2022-2023 н. р.

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування (денна та заочна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (денна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (заочна)

Загальновузiвська кафедра фiзичного виховання, спорту i здоров’я людини (денна)

Загальновузiвська кафедра фiзичного виховання, спорту i здоров’я людини (заочна)

Навчально-науковий гуманітарний інститут (денна)

Навчально-науковий гуманітарний інститут (заочна)

2021-2022 н. р.

2020-2021 н. р.

Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування (денна)

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування (заочна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (денна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (денна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (заочна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (заочна)

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (заочна)

Навчально-науковий гуманітарний інститут (денна)

Навчально-науковий гуманітарний інститут (заочна)

2022-2023 н. р.

2021-2022 н. р.

2020-2021 н. р.

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: начальник навчального відділу