Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовану Вчену раду Д 52.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» відкрито згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 року.

 

17 грудня 2021 року о 12:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Бондаренка Олексія Володимировича

на тему «Управління організаційно-економічним розвитком території на основі кластерного підходу»

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

18 вересня 2021 року о 10:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Миленького Владислава Миколайовича

на тему «Регіональні аспекти модернізації економіки: теоретико-методологічні проблеми та концепція реалізації»

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

17 вересня 2021 року о 10:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Василюк Софії Володимирівни

на тему «Становлення біоекономіки в умовах просторового розвитку регіону»

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

17 вересня 2021 року о 14:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Шафієвої Лейли Гачаївни

на тему «Особливості регулювання інноваційного розвитку плодово-ягідного виробництва в регіоні»

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2 

16 вересня 2021 року о 11:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Бєлоусової Наталії Володимирівни

на тему «Розвиток інклюзивного туризму в регіонах України: соціально-економічний концепт»

на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

16 вересня 2021 року о 14:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Степанця Івана Володимировича

на тему «Регулювання процесів інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації»

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2 

2 липня 2021 року о 10:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Радченка Андрія Анатолійовича

на тему «Організування малого бізнесу в аграрній сфері: регіональний аспект»

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

2 липня 2021 року о 12:00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

відбудеться захист дисертації Лаглера Клауса

на тему «Формування інвестиційної привабливості економіки регіону»

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

13 травня 2021 року о 13:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Лучина Олега Миколайовича
на тему «Формування та реалізація регіональної політики на засадах стійкого розвитку»
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

13 травня 2021 року о 10:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Пархоменко Наталії Миколаївни
на тему «Організаційно-економічні засади формування й розвитку інтеграційних процесів регіону»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

12 травня 2021 року о 14:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Трапаідзе Софії Мурадівни
на тему «Реалізація маркетингових стратегій агропромислового виробництва в регіоні»
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

12 травня 2021 року о 10:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Білоус Світлани Петрівни
на тему «Формування і розвиток інтелектуального потенціалу регіону в умовах глобалізації економіки»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

14 травня 2021 року о 10:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Чуріканової Олени Юріївни
на тему «Управління економічним розвитком та формування регіональної політики»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

30 квітня  2021 року о 10:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Гончаренко Михайла Федоровича
на тему «Теоретико-методологічні засади сталого просторового розвитку регіонів України»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

6 лютого 2021 року о 10:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Богуславської Світлани Іванівни
на тему «Ресурсне забезпечення сталого регіонального розвитку: методологічно-практичні аспекти»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

5 лютого 2021 року о 10:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Підвальної Оксани Григорівни
на тему «Формування регіональної політики регулювання інноваційного розвитку сфери туризму»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

4 лютого 2021 року о 12:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Мельниченка Григорія Миколайовича
на тему «Розвиток регіональних економічних систем на інноваційних засадах»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

УВАГА!!! Щодо відміни засідань спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06

23 грудня 2020 року о 09:30 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Богуславської Світлани Іванівни
на тему «Ресурсне забезпечення сталого регіонального розвитку: методологічно-практичні аспекти»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

22 грудня 2020 року о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Підвальної Оксани Григорівни
на тему «Формування регіональної політики регулювання інноваційного розвитку сфери туризму»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

21 грудня 2020 року о 12 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Мельниченка Григорія Миколайовича
на тему «Розвиток регіональних економічних систем на інноваційних засадах»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

6 липня 2019 року о 11 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Жученка Андрія Михайловича
на тему «Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України в умовах глобалізації»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

5 липня 2019 року о 14 годин 30 хвилин
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Криштопи Максима Валерійовича
на тему «Модернізація економіки регіону на основі його стійкого розвитку»
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2

5 липня 2019 року о 11 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Переверзєвої Анни Василівни
на тему «Комплексний розвиток людських ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації: регіональний вимір»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

27 червня 2019 року о 11 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Панасюк Валентина  Миколаївна
на тему «Соціальна інфраструктура регіонів України: сучасний інструментарій інформаційного забезпечення»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3

26 червня 2019 року о 12 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06
відбудеться захист дисертації Франіва Ігора Андрійовича
на тему «Розміщення підприємств в контексті реструктуризації економіки регіону»
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2   Відгук 3 

Спеціалізована вчена рада К 52.051.11 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від № 612 від 7.05.2019 року, яким спецраді було надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління строком до 31 грудня 2020 року.

Спеціалізована вчена рада К 52.051.11 приймає до розгляду дисертації за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління;

25.00.02 – механізми державного управління.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 

23 вересня 2021 року о 12:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.11
відбудеться захист дисертації Фетіщенко Євгенії Миколаївни
на тему «Планування видатків державного бюджету як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку країни»
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2

 

25 лютого 2021 року о 12:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.11
відбудеться захист дисертації Пристайка Валерія Володимировича
на тему «Державне управління в умовах надзвичайного стану: теоретичні аспекти»
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2

 

25 лютого 2021 року о 14:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.11
відбудеться захист дисертації Клименко Ольги Вікторівни
на тему «Розвиток системи державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні»
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління
Автореферат   Дисертація   Відгук 1   Відгук 2

 

 

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук.

Вимоги до оформлення дисертацій, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕННІ РАДИ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

У Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського створені спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

Алебрі Мохамед Абдулла
Удосконалення державної політики розвитку водного господарства.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента В.В. Карлової

Відгук офіційного опонента А.О. Дєгтяра

Дисертація

Матеріали захисту: відеоаудіо

 

Алхемері Мохаммед Алі
Удосконалення механізмів антикризового публічного управління територіями.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

 

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента С.М. Домбровської

Відгук офіційного опонента А.О. Дєгтяра

Дисертація

Матеріали захисту: відеоаудіо

 

Рикова Неля Володимирівна
Інституціональні механізми державного регулювання корпоративних відносин: Україна та європейський досвід.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента 

Відгук офіційного опонента

Дисертація

Матеріали захисту: відео, аудіо

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури