Науково-дослідні теми за структурними підрозділами:

Структурний підрозділ

Науково-дослідна тема

ННІ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 • Навчання фінансової грамотності для
  різних категорій громадян України
 • Інноваційне управління ресурсами
  Вищого навчального закладу
 • Актуальні проблеми теорії і практики
  менеджменту в умовах глобалізації
 • Розвиток гастрономічного туризму в
  індустрії гостинності України
 • Розвиток гастрономічного туризму в
  індустрії гостинності Київської області у
  повоєнний період
 • Розвиток механізмів належного
  врядування в Україні

ННІ ГУМАНІТАРНИЙ

 • Особливості психологічного супроводу
  студентів з окупованих територій
 • Сучасні підходи та актуальні дослідження в
  юридичній науці
 • Адміністративно-правовий захист
  інтелектуальної власності в Україні
 • Соціогуманітарні проблеми: історико-політичний та філософсько-культурологічний аспекти

ННІ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

 • Культурна євроінтеграція України в фокусі
  романо-германських філологічних студій:
  перекладознавчий, літературознавчий та
  лінгводидактичний аспекти
 • Мультидисциплінарні виміри професійного
  зростання сходознавця: історикокультурний, лінгвістичний та
  джерелознавчий аспекти

ННІ МУНІЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

 • Дослідження механізмів функціонування
  трансмутаційних процесів у
  матерії і розробка способів управління
  ними: Використання методів фізики
  інформаційних взаємодій для корекції
  гомеостазу організму в холістичній
  медицині
 • Дослідження процесів радіоактивного
  розпаду ізотопів і розробка способів
  управління ними
 • Теоретичні та практичні питання та шляхи
  реалізації щодо енерго- та
  ресурсозбереження, енергоефективності у
  галузях промисловості, міського
  господарства та комунальної
  теплоенергетики

ННІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ,
СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 • Сучасні теоретичні та практичні аспекти
  реалізації стратегії розвитку народної і
  нетрадиційної медицини
 • Удосконалення
  комплементарних/альтернативних методів
  (народної і нетрадиційної медицини) в
  оздоровчих практиках.
 • Особливості впливу засобів фізичної
  культури та рекреації на здоров’я людини в
  сучасних умовах.
 • Розробка системи внутрішнього
  забезпечення якості освіти при підготовці
  реабілітологів та ерготерапевтів

АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
ІМЕНІ С.С. ПРОКОФ’ЄВА

 • Історико-культурні виміри еволюції
  мистецтва в Україні» (друга половина XX –
  початок XXI ст.)

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувачі кафедр