Для вступників з тимчасово окупованої території

ОСВІТНІ ЦЕНТРИ
«КРИМ-УКРАЇНА», «ДОНБАС-УКРАЇНА»
ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Освітні центри “Крим-Україна”, “Донбас-Україна” (далі – Центри) створено відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  01 березня 2021 року № 271 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 р. за № 505/36127 (далі – Порядок).

 

 

Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти таких категорій заявників, які вступають для здобуття освіти на відповідному рівні вперше.

 

Заявник – особа, яка:

➡  після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової середньої або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

➡ після 07 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації).

 

Проживає на зазначених територіях або на території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79-р) в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2023 року або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, або територій, тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 01 вересня 2022 року (далі – території, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес), і отримала документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти.

 

Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з зазначених територій після 01 січня у рік вступу.

 

Центри:

➡ надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника (документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації);

➡ забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);

➡ сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти);

➡ організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до Університету та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу;

➡ сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку Університету;

➡ сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;

➡ забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

ЦЕНТРИ ПРАЦЮЮТЬ З 01 ЧЕРВНЯ ДО 30 ВЕРЕСНЯ

Працюємо для Вас за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна 33,

корпус 1, поверх 2, кабінет 207.

+38-095-888-48-69

e-mail: crimea_donbas@tnu.edu.ua

Координатор-консультант

ОЦ «Крим – УКРАЇНА»:

Емірамзаєва Афізе Сеітмустафаївна

+38 093-570-70-74 (Вайбер, Телеграм)

Координатор-консультант

ОЦ «Донбас – УКРАЇНА»:

Куц Віктор Анатолійович

+38 068-303-12-73 (Вайбер, Телеграм).

Особливості отримання заявниками документа про повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

➡ Заявники для отримання документа про повну загальну середню освіту, необхідного для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

➡ Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за заявою (для повнолітніх заявників) або заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

➡ За відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження.

➡ Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

➡ Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності – свідоцтво про народження.

➡ До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

➡ Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

➡ Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання заяви, заявник надсилає на електронну пошту уповноваженого закладу загальної середньої освіти скановані копії (фотокопії) документів, зазначених  вище, фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі) та інші матеріали (у форматі цифрових зображень), які на думку заявника можуть підтверджувати наведену в декларації інформацію.

➡ Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

➡ Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

➡Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів річного оцінювання з української мови та історії України.

➡ Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

➡ Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника до уповноваженого закладу загальної середньої освіти, його річне оцінювання та державна підсумкова атестація (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) з української мови та історії України проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди з відеофіксацією.

➡ Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноважений заклад загальної середньої освіти передає в Центр.

УПОВНОВАЖЕНІ ШКОЛИ-ПАРТНЕРИ

Прийом для здобуття вищої освіти

➡ Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

➡ Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

➡ Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

– заява;

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або результатів національного мультипредметного тесту (за бажанням);

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

– документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

– документ про освіту державного зразка та додаток до нього (за наявності);

– довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту.

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту Центра скановані копії (фотокопії) документів, зазначених вище та фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі).

➡ Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) Центр отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти.

➡ Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до Університету документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні випробування, визначені Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського в 2024 році.

➡ Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість індивідуальної усної співбесіди проводиться відповідний творчий конкурс. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, за зверненням заявника проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди або дистанційного творчого конкурсу з відеофіксацією.

➡ Заявники, які не мають документа державного зразка про повну загальну середню освіту, мають право подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр.

➡ Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського в 2024 році.

➡ Зарахування заявників на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів фахової передвищої або вищої освіти у поточному році.У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКА
ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вступні випробування з предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вони проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО.

Для успішної підготовки до складання вступного випробування вступнику рекомендується ознайомитися з інформаційними матеріалами:

Програма підготовки з Української мови (демонстраційний тест)

Програма підготовки з Історії України (демонстраційний тест)

Програма підготовки з Математики (демонстраційний тест)

Програма підготовки з Іноземних мов (демонстраційні тести з англійської, німецької, французької або іспанської мови)

Програма підготовки з Української літератури (демонстраційний тест)

Програма підготовки з Географії (демонстраційний тест)

Програма підготовки з Біології (демонстраційний тест)

Програма підготовки з Фізики (демонстраційний тест)

Програма підготовки з Хімії (демонстраційний тест)

Також вступникам під час підготовки до вступних випробувань пропонуються для опрацювання програми співбесід та творчих конкурсів


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: відповідальний секретар приймальної комісії