Програми фахових вступних випробувань

Програма індивідуальної усної співбесіди
017 Фізична культура і спорт (Творчий конкурс)
025 Музичне мистецтво (Творчий конкурс)
 
Програма індивідуальної усної співбесіди
017 Фізична культура і спорт (Творчий конкурс)
025 Музичне мистецтво (Творчий конкурс)
 
Програма індивідуальної усної співбесіди
017 Фізична культура і спорт (Творчий конкурс)
025 Музичне мистецтво (Творчий конкурс)
 
014 Середня освіта. Історія, 032 Історія та археологія
014 Середня освіта. Українська мова і література
017 Фізична культура і спорт
025 Музичне мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія. Українська мова та література
035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – англійська
035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – німецька
035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова – французька
035 Філологія. Турецька мова і література, англійська мова та переклад
035 Філологія. Мова і література іврит, англійська мова та переклад
035 Філологія. Кримськотатарська філологія та журналістика, англійська мова та переклад
035 Філологія. Арабська мова і література, англійська мова та переклад
Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англ., нім., франц., іспан.)
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія, 103 Науки про Землю
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве
самоврядування
292 Міжнародні економічні відносини