Вступ на 2-3 курс (на основі НРК5)

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК 5 та НРК 6

Перелік спеціальностей (освітніх програм) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” на основі НРК5 на 1 курс (зі скороченим терміном навчання – 1 рік 10 місяців)

Перелік спеціальностей (освітніх програм) для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” на основі НРК5 на 1 курс (зі скороченим терміном навчання – 2 рік 10 місяців) та на основі НРК 6, на 2 курс (з нормативним терміном навчання – 2 роки 10 місяців)

 • 071 Облік і  Оподаткування  (ОП Облік і  (Оподаткування)
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  (ОП Фінанси, банківська справа та страхування)
 • 073 Менеджмент  (ОП Управління бізнесом)
 • 103 Науки про землю  (ОП Економічна географія та регіонознавство)
 • 014 Середня освіта   (ОП Середня освіта. Українська мова та література, зарубіжна література)
 • 035 Філологія   (ОП Філологія. Українська мова та література, польська мова)
 • 035 Філологія   (ОП Філологія. Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад)
 • 035 Філологія    (ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська)
 • 035 Філологія  (ОП Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька)
 • 035 Філологія  (ОП Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)
 • 035 Філологія   (ОП Східні мови та літератури (переклад включно), перша-арабська)
 • 035 Філологія   (ОП Східні мови та літератури (переклад включно), перша-турецька)
 • 035 Філологія  (ОП Філологія. Мова та література іврит, переклад, англійська мова)
 • 061 Журналістика  (ОП Журналістика)
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (ОП Документознавство та інформаційна діяльність)
 • 122 Комп’ютерні науки  (ОП Комп’ютерні науки)
 • 123 Комп’ютерна інженерія  (ОП Комп’ютерна інженерія)
 • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка  (ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
 • 017 Фізична культура і спорт  (ОП Фізична культура і спорт)
 • 071 Облік і Оподаткування (ОП Облік і (Оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент (ОП Управління бізнесом
 • 241 Готельно-ресторанна справа (ОП Готельно-ресторанна справа
 • 053 Психологія (ОП Психологія)
 • 081 Право (ОП Право)
 • 231 Соціальна робота (ОП Соціальна робота)
 • 014 Середня освіта (ОП Середня освіта. Українська мова та література, зарубіжна література)
 • 035 Філологія (ОП Філологія. Українська мова та література, польська мова)
 • 035 Філологія (ОП Філологія. Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад)
 • 035 Філологія (ОП Англійська мова і література та переклад, німецька мова)
 • 035 Філологія (ОП Арабська мова і література, англійська мова та переклад)
 • 035 Філологія (ОП Турецька мова і література, англійська мова та переклад)
 • 035 Філологія (ОП Філологія. Мова та література іврит, переклад, англійська мова)
 • 061 Журналістика (ОП Журналістика)
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ОП Документознавство та інформаційна діяльність)
 • 122 Комп’ютерні науки (ОП Комп’ютерні науки)
 • 123 Комп’ютерна інженерія (ОП Комп’ютерна інженерія)
 • 144 Теплоенергетика (ОП Теплоенергетика)
 • 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
 • 227 Терапія та реабілітація (ОП Фізична терапія, ерготерапія)
 • 017 Фізична культура і спорт (ОП Фізична культура і спорт), (ОП Фізична реабілітація)

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі НРК 5 та НРК 6 проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 з 01 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

з 03 липня – до 18:00 10 липня (для вступу за державним замовленням)

з 03 липня  – до 18:00 25 серпня (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Реєстрація заяв вступників

з 19 липня до 18:00 31 липня

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів (за всіма джерелами фінансування)

з 07 липня до 18 липня 

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів (виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб)

з 07 липня  до 31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 05 серпня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години

08 серпня

Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на навчання за кошти державного або регіонального замовлення

не пізніше 10 серпня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 09 серпня

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 29 серпня

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня

Строки чергових сесій реєстрації заяв, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК 5 та НРК 6

 

Етапи чергових сесій вступної кампанії

Строки проведення чергових сесій

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня до 30 листопада (включно)

Реєстрація заяв на участь у творчому конкурсі:

виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 01 вересня

Проведення творчого конкурсу:

виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 05 вересня до 28 листопада (включно)

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

1 чергова сесія

з 01 вересня до 14 вересня (включно)

2 чергова сесія

з 15 вересня до 28 вересня (включно)

3 чергова сесія

з 29 вересня до 12 жовтня (включно)

4 чергова сесія

з 13 жовтня до 26 жовтня (включно)

5 чергова сесія

з 27 жовтня до 09 листопада (включно)

6 чергова сесія

з 10 листопада до 27 листопада (включно)

Надання рекомендацій до зарахування

1 чергова сесія

15 вересня

2 чергова сесія

28 вересня

3 чергова сесія

13 жовтня

4 чергова сесія

27 жовтня

5 чергова сесія

10 листопада

6 чергова сесія

28 листопада

Виконання вимог до зарахування

1 чергова сесія

18 вересня

2 чергова сесія

02 жовтня

3 чергова сесія

16 жовтня

4 чергова сесія

30 жовтня

5 чергова сесія

13 листопада

6 чергова сесія

30 листопада

Термін зарахування вступників

1 чергова сесія

18 вересня

2 чергова сесія

02 жовтня

3 чергова сесія

16 жовтня

4 чергова сесія

30 жовтня

5 чергова сесія

13 листопада

6 чергова сесія

до 30 листопада (включно)

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії