Вступ на 2-3 курс (на основі НРК5)

Вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти можливий на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК5).

 

Для здобуття вищої освіти приймаються вступники на основі НРК5 – для здобуття ступеня бакалавра, зокрема зі скороченим строком навчання, з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 здійснюється за результатами НМТ або ЗНО, з можливим додатковим використанням ЄФВВ за вибором вступника та розгляду мотиваційних листів.

 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 зараховуються бал (бали):

 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • та творчого конкурсу зі спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія» (у разі вступу на дані спеціальності).

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” та 073 “Менеджмент” додатково зараховується бал прийому ЄФВВ у разі реєстрації вступника для його проходження. Реєстрація вступника для участі в ЄФВВ здійснюється на добровільних засадах.

Алгоритм реєстрації на ЄФВВ для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Для здобуття вищої освіти особи (вступники) подають заяви:

– в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника;

– тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

   • у разі подання іноземного документа про освіту;
   • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

Для подання заяв в електронній формі особа реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

 

Під час реєстрації особа зазначає такі дані:

 • адресу особистої електронної пошти, до якої особа має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄФВВ (за наявності). У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який з передбачених до використання;
 • тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄФВВ);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку Приймальною комісією з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

Вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти можливий на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – 5 рівень Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК5).

 

Для здобуття вищої освіти приймаються вступники на основі НРК5 – для здобуття ступеня бакалавра, зокрема зі скороченим строком навчання, з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 здійснюється за результатами НМТ або ЗНО, з можливим додатковим використанням ЄФВВ за вибором вступника та розгляду мотиваційних листів.

 

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 зараховуються бал (бали):

 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети), за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ;
 • та творчого конкурсу зі спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія» (у разі вступу на дані спеціальності).

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” та 073 “Менеджмент” додатково зараховується бал прийому ЄФВВ у разі реєстрації вступника для його проходження. Реєстрація вступника для участі в ЄФВВ здійснюється на добровільних засадах.

Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:

– спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти;

– спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням.

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних до моменту подання першої заяви на участь у конкурсному відборі (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

 

За більш детальною інформацією щодо спеціальних умов участі у вступній кампанії звертайтесь до Приймальної комісії за номером +38 (066) 363-09-21.


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: відповідальний секретар приймальної комісії