Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

Необхідні документи:

– паспорт (оригінал+копія);
– ідентифікаційний код (оригінал+копія);
– 4 фото розміром 3х4;
– сертифікат НМТ/ЗНО;
– диплом «молодшого спеціаліста» з додатком (оригінал+копія);
– медична довідка 086-О для вступників спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;
– військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія) (крім випадків, передбачених законодавством);
– свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності).

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 01 липня – 22 серпня

2022 року

01 липня – 22 серпня

2022 року

01 липня – 

31 жовтня 2022 року

01 липня – 

31 жовтня 2022 року

Початок прийому заяв та документів

29 липня 2022 року

29 липня 2022 року

03 жовтня 

2022 року

03 жовтня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2022 року

о 18.00

23 серпня 2022 року

о 18.00

31 жовтня 2022 року

31 жовтня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківза кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

не пізніше 02 вересня 2022 року

не пізніше 02 вересня 2022 року

 

 

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00

07 вересня 2022 року

не пізніше 18.00

07 вересня 2022 року

 

 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше ніж

09 вересня 2022 року

не пізніше ніж

09 вересня 2022 року

 

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за коштифізичних та юридичних осіб

не раніше 18:00

07 вересня 2022 року

не раніше 18:00

07 вересня 2022 року

01 листопада 2022 року

01 листопада 2022 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2022 рокуо 15:00

не пізніше

30 вересня 2022 року о 15:00

не пізніше

25 листопада 2022 року 

не пізніше

25 листопада 2022 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2022 року

не пізніше 30 вересня 2022 року

не пізніше

30 листопада 2022 року

не пізніше 30 листопада 2022 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше ніж21 вересня

2022 року

не пізніше ніж21 вересня

2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії