Наглядова рада

Наглядова рада Університету утворюється для здійснення нагляду за управління майном Університету, додержанням мети його створення.

 

Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу вищої освіти з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за її діяльністю.

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: голова наглядової ради (за погодженням), проректори