Аспірантура

Спеціальності для вступу до аспірантури (денна та заочна форми навчання)

Галузь знань                                                                  Спеціальність

28  Публічне управління та адміністрування            281 Публічне управління та адміністрування

08  Право                                                                       081 Право

03  Гуманітарні науки                                                  032 Історія та археологія

03  Гуманітарні науки                                                  033 Філософія

05  Соціальні та поведінкові науки                            053 Психологія

05  Соціальні та поведінкові науки                            051 Економіка

 

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318

Перелік основних документів, які подають вступники
– заяву на ім’я ректора Університету;
копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
– копію паспорта;
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
4 фотокартки 3×4;
військовий квиток  (посвідчення офіцера).
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318

Вартість навчання, прийом 2021 року

Термін навчання 4 роки, громадяни України

 

вартість 1 року навчання

загальна вартість

Спеціальність

Денна форма навчання (грн.)

Заочна форма навчання (грн.)

Денна форма навчання (грн.)

Заочна форма навчання (грн.)

281

Публічне управління та адміністрування

22 050,00

16 800,00

88 200,00

67 200,00

081

Право

22 050,00

16 800,00

88 200,00

67 200,00

032

Історія та археологія

16 280,00

12 075,00

65 120,00

48 300,00

033

Філософія

16 280,00

12 075,00

65 120,00

48 300,00

053

Психологія

16 280,00

12 075,00

65 120,00

48 300,00

051

Економіка

22 050,00

16 800,00

88 200,00

67 200,00

 

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форми навчаннях проводяться в такі два етапи:

 

 

І тур

ІІ тур

Початок прийому заяв і документів

28 лютого 2022 року

29 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів

18 березня 2022 року

16 вересня 2022 року

Строки проведення вступних іспитів

21 березня – 01 квітня 2022 року

19 вересня – 30 вересня 2022 року

Вступні іспити з іноземної мови

21 березня – 25 березня 2022 року

19 вересня – 23 вересня 2022 року

Вступні іспити зі спеціальності

28 березня – 01 квітня 2022 року

26 вересня – 30 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

04 квітня 2022 року

03 жовтня 2022 року

Початок навчання в аспірантурі

04 квітня 2022 року

03 жовтня 2022 року

 

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318

Підготовка в аспірантурі, докторантурі відбувається у відповідності до:
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88