Реквiзити та оплата

До уваги здобувачів вищої освіти!

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, керуючись пунктом 7 статті 73 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556–VII, яка встановлює, що заклад вищої освіти має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, взявши за основу офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, що у 2021 році склав 10.0%, повідомляє про збільшення вартості навчання у 2022-2023 навчальному році для здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на денній та/або заочній формі навчання на 2, 3, 4 курсі ступеня вищої освіти «Бакалавр» та на 2 курсі ступеня вищої освіти «Магістр» (крім іноземних громадян).

Індексація вартості навчання проведена на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, тобто в межах офіційно визначеного Державною службою статистики України за 2021 рік рівня інфляції, який становить 10.0%

Реквізити для оплати за навчання:
Одержувач
: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
ЄДРПОУ 02070967
Рахунок №UA708201720313241001201000224
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код банку(МФО): 820172
Призначення платежу: за навчання – П.І.Б студента, інститут, курс, семестр.

Реквізити для оплати за проживання в гуртожитку:
Одержувач
: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
ЄДРПОУ 02070967
Рахунок №UA718201720313211001202000224
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код банку(МФО): 820172
Призначення платежу: за проживання в гуртожитку – П.І.Б студента, інститут, курс, період проживання.

Реквізити для оплати за виготовлення дубліката студентського квитка: 
Одержувач: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
ЄДРПОУ 02070967
Рахунок №UA708201720313241001201000224
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код банку(МФО): 820172
Призначення платежу: за виготовлення студентського квитка – П.І.Б студента, інститут, спеціальність, форма навчання, курс.

Реквізити для оплати за виготовлення дубліката документа про вищу освіту та додатка до нього: 
Одержувач: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
ЄДРПОУ 02070967
Рахунок №UA708201720313241001201000224
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код банку(МФО): 820172
Призначення платежу: за виготовлення диплому бакалавра (магістра) та додатка до нього – П.І.Б студента, інститут, спеціальність, форма навчання.

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: головний бухгалтер