Нормативно-правові документи

БАКАЛАВР

014 Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Мова і література (Англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (Арабська))

014 Середня освіта (Мова і література (Кримськотатарська))

014 Середня освіта (Мова і література (Німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (Новогрецька))

014 Середня освіта (Мова і література (Перська))

014 Середня освіта (Мова і література (Російська))

014 Середня освіта (Мова і література (Турецька))

014 Середня освіта (Мова і література (Французька))

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Фізика)

017 Фізична культура і спорт

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

103 Науки про Землю

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

113 Прикладна математика

123 Комп’ютерна інженерія

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

206 Садово-паркове господарство

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини

МАГІСТР

014 Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Мова і література (Англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (Арабська))

014 Середня освіта (Мова і література (Кримськотатарська))

014 Середня освіта (Мова і література (Німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (Новогрецька))

014 Середня освіта (Мова і література (Перська))

014 Середня освіта (Мова і література (Російська))

014 Середня освіта (Мова і література (Турецька))

014 Середня освіта (Мова і література (Французька))

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Фізика)

017 Фізична культура і спорт

029 Інформаційна, бібілотечна та архівна справа

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

051 Економіка

052 Політологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент (ОП “Менеджмент організацій і адміністрування”) 

073 Менеджмент (ОП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”)

074 Публічне управління та адміністрування

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

206 Садово-паркове господарство

292 Міжнародні економічні відносини

281 Публічне управління та адміністрування

242 Туризм

Інструкція з діловодства

Додатки:

 

 

 

 

 

 


Відповідальні за інформаційне наповнення сторінки:проректор з навчальної роботи, начальник юридичного відділу, начальник планово-фінансового відділу, начальник навчального відділу, начальник навчально-методичного відділу, начальник інноваційного відділу (відповідно до своїх повноважень)